Izmaiņas bāriņtiesas darbā

 Alūksnes novada bāriņtiesai no šī gada 1. septembra būs izmaiņas iestādes nolikumā un arī tās darbībā. Domes 26. augusta sēdē deputāti pieņēma lēmumu par grozījumu veikšanu bāriņtiesas nolikumā.

 Būtiskākie grozījumi saistīti ar to, ka tiek likvidēta bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata vieta, līdz ar to bāriņtiesas sastāvā strādās priekšsēdētājs un četri locekļi. Jāuzsver, ka saskaņā ar likumu bāriņtiesas locekļu minimālais skaits ir trīs. Bāriņtiesas noslogojums gan katram no darbiniekiem pieaugs, taču šādā veidā arī rasta iespēja palielināt bāriņtiesas locekļu un darbinieku atalgojumu, lai tas būtu atbilstošs augstajām prasībām pret bāriņtiesu amatpersonu un darbinieku kvalifikāciju un iestādes pārziņā esošo funkciju sarežģītību.

 Izvērtējot līdzšinējo bāriņtiesas pieņemšanu noslodzi pagastos un samērojot to ar iestādes izdevumiem, organizējot šos izbraukumus un sedzot izdevumus par telpām, veikti arī grozījumi kārtībā, kā bāriņtiesa nodrošina pieņemšanu pagastu pārvaldēs.

 Līdzšinējais bāriņtiesas locekļu pieņemšanu apmeklējums pagastos ir galvenokārt saistīts ar notariālo apliecinājumu veikšanu. Turpmāk bāriņtiesas locekļi apmeklētāju pieņemšanu pagastu pārvaldēs nodrošinās pēc iepriekšējā pieraksta. Tātad, gadījumos, kad iedzīvotājiem nepieciešami bāriņtiesas pakalpojumi, iepriekš jāpierakstās pie attiecīgā bāriņtiesas locekļa. Šī kārtība gan neattieksies uz problēmsituācijām, uz kurām bāriņtiesa tāpat kā iepriekš izbrauks pēc izsaukuma. Jāuzsver, ka normatīvie akti neparedz nosacījumus, kādā veidā un cik bieži bāriņtiesu pieņemšana jāorganizē pagastos.

 Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, bāriņtiesu darbinieki vairs nav vēlētas amatpersonas, bet ar tiem tiek slēgti darba līgumi, līdz ar to arī ar šīm izmaiņām saistītie grozījumi iekļauti iestādes nolikumā.

Skip to content