Pašvaldība aicina veidot kompostu no vecajām koku lapām

Līdztekus priekam par zelta rudeni ir aktuāls arī jautājums, kur likt sagrābtās rudens lapas. Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu un Alūksnes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskas personas var kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā, nodrošinot, ka netiek radīts kaitējums videi, apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai vai citu personu mantai.

– Alūksnes novadā pašlaik netiek organizēta centralizēta vai daļēji centralizēta lapu savākšana, tomēr pēc tam, kad būs saņemta atļauja no Valsts vides dienesta, plānots reizi sezonā organizēt “Spodrības nedēļu”, kuras ietvaros iedzīvotāju savāktās lapas tiks aizvestas uz kompostēšanas laukumu,- informē pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktors Jānis Pūpols.

Atgādinām, ka videi visdraudzīgākais un vienlaikus ekonomiski visizdevīgākais risinājums tomēr ir dārzā radušos bioloģiski noārdāmos atkritumus kompostēt, taisīt mulču vai sasegt salīgākos augus.

Skip to content