Starptautiski sertificēta Alūksnes novada pašvaldības energopārvaldības sistēma

Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi ISO 50001 sertifikātu par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu.

 

Pašvaldības energopārvaldības sistēma ir izveidota Alūksnes novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna izstrādes gaitā. Tās ieviešana ir ieguvums pašvaldībai, jo sniedz iespēju gūt skaidru priekšstatu par resursu patēriņu pašvaldības ēkās un ielu apgaismojumā un  izvērtēt dažādu energoefektīvu pasākumu īstenošanas ietekmi. Galvenais energopārvaldības sistēmas darbības mērķis ir energoresursu patēriņa optimizācija un līdzekļu ekonomija.

 

Sertificēta energopārvaldības sistēma ir instruments racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai, lai samazinātu pašvaldības izmaksas un paaugstinātu konkurētspēju. Efektīva energosistēma apliecina, ka darbības pašvaldībā ir balstītas uz ilgtspējīgas attīstības principiem.

 

Atbilstoši standartam, pašvaldībā jābūt izstrādātai precīzai un konkrētai enerģijas pārvaldības politikai ar noteiktiem mērķiem. Energopārvaldības sistēmas ieviešanas laikā pašvaldībai jāseko enerģijas patēriņa optimizēšanas pasākumu īstenošanai, rezultātu mērīšanai, kvantitatīvai vērtēšanai un nepieciešamības gadījumā arī pārskatīšanai.

 

Sertificējot savu energopārvaldības sistēmu pēc starptautiska standarta, organizācija iegūst pārliecību, ka tā ilgtspējīgā un efektīvā veidā optimizē energoresursu patēriņu un izdevumus. Organizācija apliecina atbilstību starptautiskam standartam, starptautiskais sertifikāts ir arī risinājums Energoefektivitātes likuma prasību izpildei.

 

Alūksnes novada pašvaldības energopārvaldības sistēmas sertifikāciju veica SIA “Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” – TUV Rheinland grupa. Sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi. Sertifikācijas cikls sastāv no divu stadiju sākotnējā sertifikācijas audita un ikgadējiem uzraudzības auditiem.

Ar Alūksnes novada energopārvaldības sistēmu var iepazīties ŠEIT.

 

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content