Iedzīvotājus aicina iesaistīties teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu publiskajā apspriešanā

Pirmdien, 10. janvārī sāksies un līdz 31. janvārim turpināsies Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu otrās redakcijas publisko apspriešanu.

 

23. decembrī Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu uzsākt pilnveidotās Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu redakcijas publiskā apspriešanu.

 Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27. janvārī pulksten 17.10, Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē. Tā norisināsies zaļajā, epidemioloģiski drošajā režīmā – apmeklētājiem jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments, jālieto mutes un deguna aizsegs.

 

Ar Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumu pilnveidoto redakciju aicinām iepazīties:

 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par pilnveidoto redakciju var iesniegt līdz 31. janvārim (ieskaitot) Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, sūtot pa pastu vai iesniedzot klientu apkalpošanas centrā, vai arī elektroniski uz e-pastu: dome@aluksne.lv.

Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese/e-pasta adrese, tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, darbības vietas adrese/e-pasta adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs.

Priekšlikumus iesniegt ir iespējams arī Ģeoportālā, nospiežot “Iesniegt priekšlikumu” un autentificējoties ar elektronisko identifikācijas pakalpojumu sniedzēju.

Jautājumos par Alūksnes novada Teritorijas plānojuma 2015.-2027. gadam grozījumiem lūdzam vērsties pie Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas teritorijas plānotājas Madaras Ziņģes-Bumbures, tālrunis: 26606818, e-pasts: madara.bumbure@aluksne.lv.

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content