Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu

 Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu, Alūksnes novadā noteiktas divas parakstu vākšanas vietas:

 1) pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā,

2) Alsviķu pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.

Centrālā vēlēšanu komisija ir noteikusi, ka parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu notiks no 10. marta līdz 8. aprīlim.

Darba laiki parakstu vākšanas vietās:

Pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no pl.9.00 – 13.00,

Otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no pl.15.00 – 19.00.

 

 Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, tiks nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atraša-nās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 8. aprīlī.

 

 Iesniegumi mājas balsošanai iesniedzami:

  • nosūtot tos pa pastu uz Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,
  • jāiesniedz vienā no parakstu vākšanas vietām, sākot no 10. marta līdz 7. aprīlim,
  • nosūtot uz e-pastu nvk@aluksne.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

 

 Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

 

 Informatīvais tālrunis 26526652.

Skip to content