Lemj par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā

2. maija ārkārtas sēdē Alūksnes novada pašvaldības dome, izskatot SIA “Pilsētvides serviss” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas grozījumu priekšlikumu, pieņēma lēmumu noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām) Alūksnes novadā 9,67 EUR (bez PVN) par 1 m³, kas stāsies spēkā no 6. jūnija. Pašreizējā maksa ir 7,17 EUR (bez PVN).

 Laika periodā no 2017. gada septembra kopš līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā noslēgšanas ar SIA “Pilsētvides serviss” maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir mainījusies vairākkārt, taču šīs izmaiņas ir bijušas saistītas vienīgi ar likumā noteikto dabas resursu nodokļa likmes paaugstināšanos un SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa paaugstināšanos. Pārējo izmaksu pieaugums un tā ietekme uz atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma izmaksām četru gadu periodā nav pārskatīts.

 Kopējo cenu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido vairākas pozīcijas:

  1. sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, kā arī dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanas izmaksas;
  2. Dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu;
  3. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Kaudzītes Līdz ar pirmās pozīcijas maksas izmaiņām no 6. jūnija, mainīsies arī kopējā cena par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un no 6. jūnija tā būs 21,00 EUR par 1 m3 bez PVN (šobrīd – 18,50 EUR par 1m3 bez PVN).
Skip to content