Pagastu pārvaldes īstenos infrastruktūras attīstības projektus

 Alūksnes novada pašvaldības domes 28. aprīļa sēdē deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt piecu pagastu pārvalžu projektus, kas tiek finansēti no Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mērķprogrammas līdzekļiem.

 Liepnas pagasta pārvalde īstenos projektu “Gājēju tiltiņa uz Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolu virsmas seguma atjaunošana ar indikatīvo summu 2411 EUR.

 Malienas pagasta pārvalde īstenos divus projektus – “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un ielu apgaismojuma ierīkošana pašvaldības autoceļa V396 – Jaunās mājas posmā 0,00 km-0,19 km (līdz pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš”)” un “Bērnu rotaļu un spēļu laukuma elementu atjaunošana pirmsskolas izglītības iestādes “Mazputniņš” teritorijā” ar kopējo summu 26 041 EUR.

 Pededzes pagasta pārvalde īstenos projektu “Pededzes centra labiekārtošanas darbu projekta izstrāde” ar indikatīvo summu 3791 EUR.

 Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde īstenos projektu “Tehniskās dokumentācijas izstrāde un pašvaldības autoceļa “Ieviņas-Dzintari-Mišas”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā seguma atjaunošanu posmā 0,00-0,60km” ar indikatīvo summu 32 168 EUR.

 Savukārt Zeltiņu pagasta pārvalde īstenos projektu “Aptiekas tilta, kas atrodas uz pašvaldības autoceļa “Aptiekas-Ieviņas”, koka virsmas nomaiņa” ar indikatīvo summu 12 901 EUR.

 Visās minētajās pagastu pārvaldēs iepriekšējos mēnešos ir notikušas tikšanās ar iedzīvotājiem vai aptaujas, kurās noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par to, kur nepieciešams ieguldīt mērķprogrammas finansējumu.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content