Izmantos pirmpirkuma tiesības - Alūksnes novads

Izmantos pirmpirkuma tiesības

 Alūksnes novada pašvaldības domes 28. jūlija sēdē deputāti pieņēma lēmumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu Alsviķu ielā 2, Alūksnē. Pirmpirkuma tiesību realizēšanai finansējumu 173 000 EUR nodrošināt, izdalot no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem finansējumu 2022. gada maksājumam 86 500,00 EUR un paredzot finansējumu 2023. gada maksājumam 86 500,00 EUR apmērā pašvaldības budžetā 2023. gadam.

 Veicot pētījumu par pilsētas teritorijas attīstību, “Grupa 93” nekustamo īpašumu Alsviķu ielā 2 atzina par piemērotāko teritoriju jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecībai, kas ir arī viena no pašvaldības šī brīža prioritātēm attīstības plānošanas dokumentos. Pašvaldība varēs uzsākt attiecīgās teritorijas plānojuma izstrādi, lai varētu pagūt laikus sagatavoties un pieteikties pieejamajam finansējumam daudzdzīvokļu māju būvniecībai.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content