Amatā ievēlēti kapitālsabiedrību valdes locekļi - Alūksnes novads

Amatā ievēlēti kapitālsabiedrību valdes locekļi

SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem ievēlēts Raivis Bisenieks (Sanitas BUKANES foto)

SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem ievēlēts Raivis Bisenieks (Sanitas BUKANES foto)

Otrdien, 15. novembrī, amatā ievēlēti SIA “Alūksnes nami” un SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļi.

Ar SIA “Alūksnes nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvja, Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora Ingus Berkuļa lēmumu no
16. novembra uz pieciem gadiem par kapitālsabiedrības valdes locekli ievēlēts Raivis Bisenieks.

R. Bisenieks iepriekš bija SIA “Alūksnes nami” nekustamo īpašumu attīstības projektu vadītājs, bet no šī gada 29. jūnija ievēlēts kapitālsabiedrības pagaidu valdes locekļa amatā līdz normatīvajos aktos noteiktajā nominēšanas kārtībā tiek iecelts jauns valdes loceklis.

Saskaņā ar SIA “Alūksnes nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvja 26. augusta rīkojumu izveidota SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa nominācijas komisija, kas veica valdes locekļa amata kandidātu atlases un novērtēšanas procesu.

Konkursam uz SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amatu bija pieteikušies trīs pretendenti. Komisija, saskaņā ar konkursa nosacījumiem izvērtējot pretendentus, kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai virzīja Raivi Bisenieku kā atbilstošāko kandidatūru  SIA “Alūksnes nami” valdes locekļa amatam.

 

Savukārt ar SIA “AP Kaudzītes” dalībnieku sapulces lēmumu no 16. novembra uz pieciem gadiem par kapitālsabiedrības valdes locekli ievēlēts Ģirts Kuplais.

Ģ. Kuplais valdes locekļa pienākumus pildīja jau no 2021. gada 16. novembra uz laiku līdz brīdim, kad noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlēs viņu vai citu kandidātu.

Atklātu konkursu uz SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļa amatu organizēja ar kapitālsabiedrības dalībnieku šī gada 28. septembra lēmumu izveidota valdes locekļa nominācijas komisija.

Kopumā SIA “AP Kaudzītes” valdes locekļa amatam tika izskatīti divi kandidātu iesniegtie pieteikumi.  Nominācijas komisija,  kandidātus vērtēja divās kārtās. Veicot kandidātu pirmās kārtas vērtējumu, komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt vienu kandidātu. Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim galīgā lēmuma pieņemšanai  tika virzīts Ģirts Kuplais.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content