LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktores Dace Vanagas vizīte - Alūksnes novads

LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktores Dace Vanagas vizīte

LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktores Dace Vanagas vizīte11. janvārī, vizītē Alūksnē bija ieradusies Latvijas Investīciju un atbalsta aģentūras (LIAA) Biznesa inkubatoru departamenta direktore Dace Vanaga, inkubatoru departamenta direktores vietniece Laura Zariņa, Madonas biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule, lai tiktos ar Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem – domes priekšsēdētāja vietnieku tautsaimniecības jautājumos Druvi Tomsonu, domes priekšsēdētāja vietnieci attīstības un investīciju piesaistes jautājumos Līgu Langrati, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju Inesi Zīmeli-Jauniņu, uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Māru Saldābolu.

Jau gadu Alūksnē ir Madonas biznesa inkubatora atbalsta vienība, kas piedāvā inkubācijas un pirms inkubācijas programmas esošajiem un topošajiem uzņēmējiem. Šī viena gada laikā arī 9 Alūksnes novada uzņēmēji ir piedalījušies pirms inkubācijas programmā.

Tikšanās laikā pārrunāja, kā ir pagājis aizvadītais gads, izvērtēta līdzšinējā sadarbība, sniegtais atbalsts uzņēmējiem un pirmajā gadā paveiktais. Vizītē puses apsprieda, kāda ir novada specifika un intereses, vadošās nozares uzņēmējdarbības un biznesa jomā. LIAA pārstāvji pašvaldībai iezīmēja arī nākamā plānošanas perioda iespējas sadarbības turpināšanai no 2024. gada, saglabājot atbalsta vienību Alūksnē. Tikšanās laikā Dace Vanaga uzsvēra, ka jaunajā periodā būtiska loma uzņēmējdarbības atbalstā būs RIS3 nozarēm, tehnoloģijām un inovācijām.

Skip to content