Par SIA “RŪPE” rēķinu sagatavošanas un piegādes izcenojumu izmaiņām - Alūksnes novads

Par SIA “RŪPE” rēķinu sagatavošanas un piegādes izcenojumu izmaiņām

 SIA “RŪPE” informē, ka, pamatojoties uz  VAS “Latvijas Pasts” pakalpojumu sadārdzinājumu un citu sagatavošanas izdevumu pieaugumu, mainījušies rēķinu sagatavošanas un piegādes izcenojumi.

 

Sākot ar 2023. gada 1.februāri rēķinu sagatavošanas un piegādes izmaksas (tiks iekļautas rēķinā par saņemto pakalpojumu) ir šādas:

  • rēķina sagatavošana un piegāde pa pastu uz līgumā norādīto adresi – 3,58 Eur (t.sk.PVN);
  • rēķina saņemšana SIA „RŪPE” birojā, ierodoties personīgi – 0,51 Eur (t.sk.PVN),
  • rēķina sagatavošana daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem, kuriem tiek piemēroti tiešie norēķini – 1,57 Eur (t.sk.PVN).

 

Rēķina nosūtīšana elektroniski uz e-pastu ir bezmaksas. Pieteikties rēķinu saņemšanai elektroniski par SIA “Rūpe” saņemtajiem pakalpojumiem iespējams:

  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu: info@rupe.lv;
  • nosūtot parakstītu iesniegumu papīra formātā uz SIA “RŪPE” biroju, adrese – Brūža iela 6-1, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301;
  • ierodoties SIA “RŪPE” birojā un aizpildot iesniegumu klātienē.

 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt rēķinu elektroniski uz savu e-pasta adresi.

 

Skip to content