Notikumu kalendārs

Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
februāris
februāris
februāris
1
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-01

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Projekta “Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai” nodarbības novada skolēniem (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija)

  9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  9.30 Seminārs skolēniem, skolotājiem “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomās” (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija)

  10.00 Mūzikas olimpiāde 5.-12. klasēm (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

2
 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-02

  Vidzemes izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate (Madonā)

 • Citi pasākumi
  09:48
  2018-03-02

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde (205.)

  18.00 Pasākums “Pie tējas tases” (Māriņkalna tautas namā)

3
 • Sporta pasākumi
  .
  2018-03-03

  10.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā sporta zālē)

  13.00 Sportiski atraktīvas aktivitātes visai ģimenei (Strautiņos pie hokeja laukuma)

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-03

  17.00 Alūksnes Kultūras centrā skolotāju kora “Atzele” dzimšanas dienas koncerts (Alūksnes Kultūras centrā)

4
 • Sporta pasākumi
  .
  2018-03-04

  10.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē)

 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-04

  14.00 Stila konsultantes A. Reismanes nodarbība “Pavasaris drēbju skapī” (Zeltiņu tautas namā)

 • Kultūras pasākumi
  09:53
  2018-03-04

  17.00 Koncerts “GYPSY SWING ĢITĀRU VIRTUOZI” (Alūksnes Kultūras centrā)

5
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-05

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

  9.30 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

  13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (102. vai 107.)

6
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-06

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00) (102.)

  10.00 Kara muzeja Otrā pasaules kara vēstures nodaļas vadītāja J. Tomaševska lekcija “Kurelieši – Trešā ceļa gājēji” (Alūksnes muzejā)

  10.00 Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas olimpiāde 8. klasēm (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

  14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  Diagnosticējošs darbs dabaszinībās 6.klasēm

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-06

  10.00 Alūksnes Kultūras centra bērnu un jauniešu vokālo ansambļu pavasara sadziedāšanās koncerts (Alūksnes Kultūras centrā)

7
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-07

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (102.)

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

  9.30 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (mazā zāle)

  10.00 Senioru tikšanās (Jaunannas tautas namā)

  10.00 Konkursa “Galvas rēķini matemātikā” 1.-6. klašu fināls (Alūksnes novada vidusskolā)

  Kursi pirmsskolas izglītības skolotājiem (Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, “Pienenīte”)

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-07

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās (Alsviķu bibliotēkā)

  10.00 Alūksnes un Apes novadu mūzikas skolu jauno izpildītāju konkurss (Gaujienā)

  11.00 Radošā darbnīca “Sapņu ķērāji” pieaugušajiem un bērniem (Annas kultūras namā)

  11.00 Izteiksmīgas runas konkurss (Liepnas tautas namā)

   

8
 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-08

  11.00 Tradicionālais Sieviešu dienas pasākums “Dzīvesprieku kā puķi izaudzēt!” (Annas bibliotēkā)

  12.00 Sieviešu dienas sarīkojums “Ak, es…!” (Pededzes tautas namā)

  19.00 Svētku vakars sievietēm “Visskaistākais zieds” (Alūksnes Kultūras centrā)

  19.00 Pasākums Jaunannas dāmām “Viss dēļ jums, daiļās dāmas…” (Jaunannas tautas namā)

  19.00 Koncertprogramma “Saldāka par dzīvi” (Zeltiņu tautas namā)

 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-08

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9
 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-09

  19.00 Atpūtas pasākums “Tās tavas skaistākās dienas ir, tie tavi labākie gadi…” (Ilzene, “Dailes”)

  19.00 Filma „Nameja gredzens” (Veclaicenes tautas namā)

  22.00 Sieviešu dienas koncerts un balle kopā ar grupu “Tranzīts” (Annas kultūras namā)

 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-09

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde (205.)

10
 • Sporta pasākumi
  .
  2018-03-10

  10.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē)

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-10

  11.00 Radošā darbnīca „Mans sapņu ķērājs” (Mālupes saieta namā)

  16.00 Dramaturgu teātris (Rīga) ar H.Paukša komēdiju “Samainītie” (Māriņkalna tautas namā)

  19.00 Roberto Meloni itāļu hitu koncertprogramma “La dolce vita” (Alūksnes Kultūras centrā)

  19.00 Amatierkolektīvu teātru saspēle “Par šo un to” (Liepnas tautas namā)

11
 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-11

  13.00 Pasākumu cikla “Latvija 100” pasākums „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus (Ziemera pagasta Elisu kalnā)

  16.00 AKC deju kopu “Jukums” un “Olysta” koncerts “Es mācēju danci vest” (Alūksnes Kultūras centrā)

  Literatūras izstāde „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” – Elisu kalns un tā apkārtnes 9 kalni (Veclaicenes bibliotēkā)

12
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-12

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

  9.30 Alūksnes un Apes novadu 5 un 6 gadīgajiem intelektuālo spēļu olimpiāde “Gudrinieks” (Alūksnes novada vidusskolā)

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

  13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (102. vai 107.)

13
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-13

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme (311.)

  10.00 Kursi pedagogiem audzināšanas jautājumos (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

  14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasēm

14
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-14

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (mazā zāle)

  Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (mazā zāle)

  10.00 Senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās (Alsviķu kultūras namā)

  10.00 Kursi pedagogiem audzināšanas jautājumos (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija)

  10.00 Interešu izglītības un audzināšanas darba Labās prakses skola (Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā)

  11.00 Radošās darbnīcas (Mārkalnes sabiedrības centrā)

  14.30 Erudītu klubiņa nodarbība “Prāta sports” (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

  Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasēm

  Kursi pirmsskolas izglītības skolotājiem

15
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-15

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Finanšu komitejas sēde (mazā zāle)

  10.00 Latvijas Universitātes konference “Patriotiskā un pilsoniskā audzināšana multikulturāla vidē” (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā)

  13.00 Ziemera pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

  Centralizētais eksāmens krievu val. 12. klasēm

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-15

  18.30 Filma visai ģimenei “Paradīze 89” (Alūksnes Kultūras centrā)

16
 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-16

  10.00 Literatūras izstāde “No vienas zemes mēs, no vienas tautas” (Aspazijai – 153) (Pededzes bibliotēkā)

 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-16

  10.00 Seminārs pedagogiem “Asociatīvo un komunikāciju veicinošo metožu lietošana” (Alūksnes novada vidusskolā)

  17.00 “Latvijai 100” ietvaros “Sarunas 10×10”, viesi Rasma Muceniece, Arturs Dukulis (Jaunlaicenes tautas namā)

  18.00 Koncerts (Mālupes saieta namā)

  Centralizētais eksāmens krievu valodām 12. klasēm

17
 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-17

  13.00 Mazo vokālistu tautasdziesmu konkurss „Alūksnes novada skanīgākais putnēns – 2018” (Kolberģa tautas namā)

  14.00 Madaras Dišleres spēlfilma “Paradīze 89” (Alsviķu kultūras namā)

  16.00 Koncerts pavasarim “Labais izglābs pasauli” (Jaunlaicenes tautas namā)

  18.00 E. Rozenštrauha simtgades jubilejas koncerts “Bij’ vasara toreiz tik zaiga” (Alūksnes Kultūras centrā)

  19.30 Deju kolektīvu sadancis “Ceļā uz deju svētkiem!”, 22.00 balle (Malienas tautas namā)

 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-17

  11.00 Rokdarbu darbnīca „Izšūšana ar kristāliem” (Veclaicenes klubiņā)

 • Sporta pasākumi
  .
  2018-03-17

  10.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā sporta zālē)

  10.00 Ilzenes kausa izcīņa florbolā (Ilzenē, “Dailēs)

18
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-18

  11.00 “Bērnu rīts” (Jaunannas tautas namā)

  14.00 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” 3.kārta (Zeltiņu tautas namā)

19
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-19

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

  13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (102. vai 107.)

  13.30 Seno amatu darbnīcā iepazīšanās ar podniecības amatu kopā U.Puzuli (Bejas novadpētniecības centrā)

20
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-20

  9.00 Ilzenes pagasta pārvalde un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.00 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00) (102.)

  16.30 Nodarbība “Ēdiet veselīgi!” kopā ar Pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” bērniem un vecākiem (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

  17.00 Jaunannas pagasta iedzīvotāju tikšanās ar pagasta pārvaldes darbiniekiem (Jaunannas tautas namā)

21
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-21

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldē iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30) (102.)

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

  17.00 Annas pagasta iedzīvotāju tikšanās ar pagasta pārvaldes darbiniekiem (Annas kultūras namā)

  Drošības jautājumi internetā – lekcija bērniem un jauniešiem (Mārkalnes bibliotēkā)

 • Kultūras pasākumi
  10:30
  2018-03-21

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās (Alsviķu bibliotēkā)

  13.00 Jauno grāmatu apskats “Cilvēks visvairāk gaišajos brīžos savu dzīves gājumu vērtē un lēš” (Pededzes bibliotēkā)

  13.00 Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Notikumi virtuvē” (Māriņkalna tautas namā)

22
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-22

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Domes sēde (mazā zāle)

  10.00 Skolēnu zinātniskie lasījumi „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” (Alūksne muzejā)

  18.00 “Rokdarbu darbnīca” savam priekam (Jaunannas tautas namā)

  Mārkalnes pagasta represēto iedzīvotāju apciemošana un godināšana

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-22

  14.00 Teātra uzvedumi – mazas formas (Alūksnes Kultūras centra kamerzālē)

23
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-23

  9.00 Būvvaldes sēde

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde (205.)

  10.00 Kalncempju pagasta iedzīvotāju tikšanās ar pagasta pārvaldes darbiniekiem (pārvaldes ēkā)

  10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Ezeriņu kapos)

  10.00 Represēto dienai veltīta izstāde “Katra diena ir bijusi laba, kaut vai skarba, ar sāpēm klāt” (Pededzes bibliotēkā)

  10.00 Alūksnes un Apes novadu mazās olimpiādes 3. klasēm latviešu valodā un matemātikā (Alūksnes pilsētas sākumskolā)

  12.30 Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums „Šķirts no dzimtenes un mājām” (Mālupes saieta namā)

  Digitālā nedēļa: informācijpratības stunda “Vai esi drošs, lietojot internetu?” (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

  Ziemera pagasta represēto iedzīvotāju apciemošana un godināšana

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-23

  10.00 Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma bērniem “Notikumi virtuvē” (Alsviķu kultūras namā)

  12.00 Leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde “Notikumi virtuvē” (Malienas tautas namā)

  15.00 Dokumentālā filma “Lidija” (Liepnas tautas namā)

24
 • Sporta pasākumi
  .
  2018-03-24

  10.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē)

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-24

  12.00 Lieldienu pasākums „Lieldienu gaidās” Jaunlaicenes, Veclaicenes, Alsviķu, Jaunalūksnes, Mārkalnes un Ziemera pagastu senioriem (Māriņkalna tautas namā)

25
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-25

  10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts brīdis (pie Mātes tēla Alūksnē), ap 11.00 piemiņas brīdis Lielajos kapos, ap 12.00 koncerts Alūksnes novada vidusskolā

  10.00 Ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana (pie represēto piemiņas zīmes Ilzenē)

  Represēto dienai veltīts pasākums (Pededzes tautas namā)

26
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-26

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme (311.)

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme (200.)

  10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme (311.)

  13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme (102. vai 107.)

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-26

  12.00 Jauno grāmatu diena, grāmatu apskats (Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā)

27
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-27

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-27

  11.00 Skolēnu koru konkurss (Alūksnes Kultūras centrā)

28
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-28

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde (209.)

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme (412.)

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās (Alsviķu bibliotēkā)

  10.00 Konkursa “Galvas rēķini matemātikā” 7.-12. klasēm (Alūksnes novada vidusskolā)

  16.00 Radošā nodarbība „Lieldienu dekori tamborējumos” (Mālupes saieta namā)

 • Kultūras pasākumi
  10:40
  2018-03-28

  14.00 Lieldienu radošā darbnīca “Oliņ, boliņ!” (Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā)

  14.00 Pasākums “Sarunas par teātra spēlēšanas dienām un nedienām Zeltiņos” (Zeltiņu vēstures krātuvē)

  Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Gaidot Kristus augšāmcelšanās svētkus”

29
 • Citi pasākumi
  .
  2018-03-29

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-29

  10.00 Lieldienu jampadracis visai ģimenei ar līdzdarbošanos “Otiņas un Krāsiņas Lielā diena” (Malienas tautas namā)

  10.00 “Iekrāsosim Lieldienas” – rokdarbu pamatu apgūšana (Pededzes tautas namā)

30
31
 • Kultūras pasākumi
  .
  2018-03-31

  13.00 Lieldienu pasākums ģimenēm ar bērniem (Kolberģa tautas namā)

  13.00 “Prāta spēle gudrajiem un atjautīgajiem” (Jaunlaicenes tautas namā)

  13.00 Pensionāru pasākums „Lieldienu lustes” (Veclaicenes tautas namā)

  17.00 AVĢ pūtēju orķestra 65 gadu jubilejas koncerts “Krāsainā skaņu pasaule 65 gadu garumā” (Alūksnes Kultūras centrā)

  20.00 Malienas amatierteātra pirmizrāde M.Horna “Brangais ķēriens” (Malienas tautas namā)

 • Sporta pasākumi
  .
  2018-03-31

  15.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā, fināla spēles (Ernsta Glika Alūksnes Valsts

  ģimnāzijas sporta zālē)

  Nakts rogainings (Liepnā)

aprīlis