Informācija par pievienotās SIA "IEVEDNE" veiktajiem iepirkumiem un projektiem - Alūksnes novads

Informācija par pievienotās SIA “IEVEDNE” veiktajiem iepirkumiem un projektiem

Pabeigts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā”

2012.gada 27.janvārī SIA „Ievedne” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/096 īstenošanu.
Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 280 486,00, no tiem ERAF līdzfinansējums (85%) – LVL 238 413,10 un privātais
finansējums (15%) – LVL 42 072,90.

Projekts tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritātes
„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide”
3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta ietvaros Jaunannas ciemā ir rekonstruēts ūdensapgādes urbums, izbūvēta ūdens attīrīšanas stacija, uzstādīts spiedkatls ar dīzeļģeneratoru, rekonstruēti ūdensvadi, izbūvētas jaunas ūdensvadu trases, kanalizācijas tīkli un uzstādītas divas kanalizācijas sūkņu stacijas.      Projekta mērķis ir komunikāciju sistēmas uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, kā rezultātā iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes sistēmu, uzlabosies dzeramās ūdens kvalitāte, tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas rekonstrukcija nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu.


Pabeigts projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā”

     2012.gada 27.janvārī SIA „Ievedne” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/061 īstenošanu. Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 246 420,00, no tiem ERAF līdzfinansējums (85%) – LVL 209 457,00 un privātais finansējums (15%) – LVL 36 963,00.

Projekts tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta ietvaros Annas ciemā ir atjaunots urbums, uzstādīts spiedkatls ar dīzeļģeneratoru, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli, demontētas vecās iekārtas, izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, t.sk. dūņu mineralizators, ka arī rekonstruēti kanalizācijas tīkli. Projekta mērķis ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, sistēmas uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, kā rezultātā iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes sistēmu, uzlabosies dzeramās ūdens kvalitāte, tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas rekonstrukcija nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu.


Ar ERAF atbalstu sakārtos ūdenssaimniecību Jaunannā

2012. gada 27. janvārī SIA „Ievedne” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā”, Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/096 īstenošanu.

Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 280 486,00, no tiem ERAF līdzfinansējums (85%) – LVL 238 413,10 un privātais finansējums (15%) – LVL 42 072,90.
Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, sistēmas uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, kā rezultātā iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes sistēmu, uzlabosies dzeramās ūdens kvalitāte, tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas rekonstrukcija nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu.

 


Annas ciemā uzlabos ūdensapgādi

2012. gada 27. janvārī SIA „Ievedne” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/061 īstenošanu.

Līguma kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 246 420,00, no tiem ERAF līdzfinansējums (85%) – LVL 209 457,00 un privātais finansējums (15%) – LVL 36 963,00. Projekts tiks īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta mērķis ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, sistēmas uzlabošana atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, kā rezultātā iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes sistēmu, uzlabosies dzeramās ūdens kvalitāte, tiks sasniegti vides kvalitātes uzlabojumi. Kanalizācijas tīklu sistēmas rekonstrukcija nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu.

 SIA "Ievedne"

„Meijeri”, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads, LV4340

Valdes loceklis: Juris RIBUŠS
Tālrunis: 26457630
e-pasts: ievedne@aluksne.lv

 

Eiropas reģionālā attīstības fonda ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/061
Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
08.02.2013. 2013/2/ERAF Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā” 25.02.2013. plkst.13.30 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ar nolikumu var iepazīties elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lvSIA "Ievedne"

„Meijeri”, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads, LV4340

Valdes loceklis: Juris RIBUŠS
Tālrunis: 26457630
e-pasts: ievedne@aluksne.lv

 

Eiropas reģionālā attīstības fonda ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/061/030
Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
23.01.2013. 2013/1/ERAF Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā” 25.02.2013. plkst.13.00 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ar nolikumu var iepazīties elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lvSIA "Ievedne"

„Meijeri”, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads, LV4340

Valdes loceklis: Juris RIBUŠS
Tālrunis: 26457630
e-pasts: ievedne@aluksne.lv

 

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā", identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/096 ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
14.11.2012 2012/4/ERAF Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā” 2012.gada 28.novembris plkst.13:30 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ar nolikumu var iepazīties elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lvSIA "Ievedne"

„Meijeri”, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads, LV4340

Valdes loceklis: Juris RIBUŠS
Tālrunis: 26457630
e-pasts: ievedne@aluksne.lv

Eiropas reģionālā attīstības fonda ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/096/039
Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
20.09.2012. 2012/3/ERAF Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannas ciemā” Grozīts: 28.11.2012. plkst.13.00 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ar nolikumu var iepazīties elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv


SIA "Ievedne"

„Meijeri”, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads, LV4340

Valdes loceklis: Juris RIBUŠS
Tālrunis: 26457630
e-pasts: ievedne@aluksne.lv

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Annas pagasta Annas ciemā", identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0./11/ APIA/CFLA/061, ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
05.03.2012. IEV-2012/2/ERAF Tehniskā Projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA ANNAS PAGASTA ANNAS CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība Grozīts: 21.03.2012. plkst.14.00

Piedāvājumi jāiesniedz Dārza ielā 11, Alūksnes novadā, Alūksnē

Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ar nolikumu var iepazīties elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv


SIA "Ievedne"

„Meijeri”, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads, LV4340

Valdes loceklis: Juris RIBUŠS
Tālrunis: 26457630
e-pasts: ievedne@aluksne.lv

Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Jaunannas pagasta Jaunannā", identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/096, ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss

 

Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.02.2012 IEV-2012/1/ERAF Tehniskā Projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA JAUNANNAS PAGASTA JAUNANNAS CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība 2012.gada 12.martam, plkst.14:00

Piedāvājumi jāiesniedz Dārza ielā 11, Alūksnes novadā, Alūksnē

Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!
Skip to content