SIA Alūksnes nami

SIA “Alūksnes nami”
Rūpniecības ielā 4
Alūksnē, LV 4301


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 27, Alūksnē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 66,12 kWh/m2 gadā;
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 17,37 CO2t./gadā.


Tagad aktuālākā informācija pieejama arī šeit: http://www.aluksnesnami.lv/

2019. gada pārskats

Valdes loceklis: Mārtiņš Kaļva
Tālruņi:
Valdes loceklis Mārtiņš Kaļva: 64321456
Tālrunis uzziņām un jautājumiem, pieteikumiem: 64321456; 29210846
Avārijas gadījumos (ārpus darba laika) zvanīt pa tālruni: 29115430
Grāmatvedībā, juristi: 64321694
e-pasts: info@aluksnesnami.lv

ERAF projekti 

SIA „Alūksnes nami” sniedz šādus pakalpojumus:

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana;
Būvniecība;
Telpu un autotransporta noma;
Santehniķa pakalpojumi.
Vispārējo celtniecības, santehnikas darbu un pakalpojumu izmaksas

SIA “Alūksnes nami” iepirkumi

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Dārza ielā 27, Alūksnē, Alūksnes novadā”

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Laurencenes ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā”

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, atjaunošana”, kadastra Nr.3601 034 5767 002 

DEGVIELAS IEGĀDE SIA „ALŪKSNES NAMI” VAJADZĪBĀM

ARHĪVS

Skip to content