SIA Alūksnes nami

SIA “Alūksnes nami”
Rūpniecības ielā 4
Alūksnē, LV 4301


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 27, Alūksnē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 66,12 kWh/m2 gadā;
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 17,37 CO2t./gadā.


Tagad aktuālākā informācija pieejama arī šeit: http://www.aluksnesnami.lv/

2019. gada pārskats

Pieņemšana Rūpniecības ielā 4:
PIRMDIENĀS
13.00 līdz 17.00 - pieņem nekustamā īpašuma pārvaldnieks
15.30 līdz 17.30 - pieņem valdes loceklis

Mārtiņš KAĻVA
Valdes loceklis
64321456
martins.kalva@aluksnesnami.lv
Inita BRICE
Galvenā grāmatvede
64321694
inita.brice@aluksnesnami.lv
Māra KAULIŅA
Juriste
26490044
mara.kaulina@aluksnesnami.lv
Iveta ZAĶE
Kancelejas un personāla vadītāja - juriste
64321694
iveta.zake@aluksnesnami.lv
Uldis BUMBURS
Būvdarbu vadītājs
27867077
uldis.bumburs@aluksnesnami.lv
Uldis JAUNZEMS
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
28324910
uldis.jaunzems@aluksnesnami.lv
Olga VLADA
Informācijas ievadīšanas operatore
64321456
olga.vlada@aluksnesnami.lv
Skaidrīte PŪPOLA
Lietvede - ražošanas dispečere
29210846
skaidrite.pupola@aluksnesnami.lv
Anna GAILIŠA
Biroja administratore
64321456
anna.gailisa@aluksnesnami.lv
SIA „ALŪKSNES NAMI” 64321456
aluksnes.nami@aluksnesnami.lv

Tālruņi

Lietvede: 64321456
Grāmatvedība, juristi: 64321694
Avārijas gadījumos zvanīt pa tālruni: 29115430

ERAF projekti 

SIA „Alūksnes nami” sniedz šādus pakalpojumus:

Nekustamo īpašumu apsaimniekošana;
Būvniecība;
Telpu un autotransporta noma;
Santehniķa pakalpojumi.
Vispārējo celtniecības, santehnikas darbu un pakalpojumu izmaksas

SIA “Alūksnes nami” iepirkumi

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Dārza ielā 27, Alūksnē, Alūksnes novadā”

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Laurencenes ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā”

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, atjaunošana”, kadastra Nr.3601 034 5767 002 

DEGVIELAS IEGĀDE SIA „ALŪKSNES NAMI” VAJADZĪBĀM

ARHĪVS

Skip to content