Alūksnes novada Kultūras centrs - Alūksnes novads

Alūksnes novada Kultūras centrs

Alūksnes novada Kultūras centrs
Brūža ielā 7
Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301
Sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/AluksnesKC/?fref=ts


Direktore: Sanita BĒRZIŅA
Tālrunis: 64322105 vai 26590320
E-pasts: sanita.berzina@aluksne.lv


Direktora vietniece kultūras darba vadībā: Sanita EGLĪTE
Tālrunis: 26335234
E-pasts: sanita.eglite@aluksne.lv


Galvenā speciāliste kultūras darbā: Valda ZELTIŅA
Tālrunis: 26601466
E-pasts: valda.zeltina@aluksne.lv


Sabiedrisko attiecību speciāliste: Iveta BALTĀ- VANAGA
Tālrunis: 26402122
E-pasts: iveta.balta-vanaga@aluksne.lv


Kultūras darba speciālisti:

Egija SILĀRE (Mārkalnes un Ziemera pagastu teritorija)
Tālrunis: 29327853, 26413370
E-pasts: egija.silare@aluksne.lv

Iveta ZVEJNIECE (Malienas un Mālupes pagastu teritorija)
Tālrunis: 26585594
E-pasts: iveta.zvejniece@aluksne.lv

Kristīne ĀBOLA (Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastu teritorija)
tālrunis 26633547
e-pasts: kristine.abola@aluksne.lv


Elita JANSONE (Annas, Jaunannas pagastu teritorija)

Tālrunis: 28366016
E-pasts: elita.jansone@aluksne.lv

Līva LEIMANE (Alūksnes pilsētas teritorija)
Tālrunis: 29418718
E-pasts: kulturascentrs@aluksne.lv; liva.leimane@aluksne.lv

Gunita PALEJA (Zeltiņu pagasta teritorija)
Tālrunis: 29492284
E-pasts: gunita.paleja@aluksne.lv

Marina RAMANE (Alsviķu un Ilzenes pagastu teritorija)
Tālrunis: 28330421
E-pasts: marina.ramane@aluksne.lv

Tatjana STEKLOVA (Jaunalūksnes un Pededzes pagastu teritorija)
Tālrunis: 29176039
E-pasts: tatjana.steklova@aluksne.lv

Lienīte TRIVOLE (Liepnas pagasta teritorija)
Tālrunis: 29438300
E-pasts: lienite.trivole@aluksne.lv


Aktuālā informācija par Alūksnes Kultūras centra pasākumiem un kases darba laiku

 

Alūksnes Kultūras centra kases darba laiks:
Otrdiena - piektdiena 8:00 – 16:00
Sestdiena 10:00 – 14:00
Tālrunis uzziņām 64322833, 27334489
Kase atvērta stundu pirms pasākuma.

 

Alūksnes novada Kultūras centra pasākumi

Alūksnes novada Kultūras centra Tautas kolektīvi

Par Alūksnes novada Kultūras centra maksas pakalpojumiem

Par Alūksnes novada Kultūras centra telpu un inventāra nomas maksu

Par tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumiem

Alūksnes Kultūras centra telpu piedāvājums

Alūksnes novada Kultūras centra foto galerija

Attīstības plāns 2023. - 2027.

Kultūras pasākumu norises vietas novadā Adrese
Alūksnes Kultūras centrs Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Alsviķu kultūras nams Kultūras nams, Alsviķi, Alūksnes novads, LV-4333
Annas kultūras nams Tautas nams, Anna, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV-4341
Ilzenes SKIM "Dailes" "Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4344
Kolberģa tautas nams „Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350
Jaunannas tautas nams „Zīles”, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV-4340
Jaunlaicenes tautas nams "Līgotņi", Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
Liepnas tautas nams ''Birzītes'', Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes novads, LV-4354
Malienas tautas nams "Brenci", Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV-4359
Mālupes Saieta nams „Austriņi”, Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358
Mārkalnes tautas nams "Pagastmāja", Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4351
Māriņkalna tautas nams „Līksmes”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes novads LV-4332
Pededzes tautas nams „Krustceles”, Pededzes pagasts, Alūksnes novads, LV-4352
Veclaicenes tautas nams „Vaiņaģi”, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4335
Zeltiņu tautas nams „Pagastmāja”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, LV-4345

 

Skip to content