Vakances pašvaldībā - Alūksnes novads

Vakances pašvaldībā

 

ALŪKSNES NOVADA KULTŪRAS CENTRS
reģistrācijas kods 90000019295
izsludina pieteikšanos uz KULTŪRAS DARBA SPECIĀLISTA amatu (uz nenoteiktu laiku)

Meklējam kultūras darba speciālistu – motivētu, radošu, ar labām komunikācijas prasmēm apveltītu cilvēku, kurš gatavs likt lietā savas zināšanas, pilnveidot iemaņas un iegūt neatsveramu pieredzi mūsu kolektīvā. Darba pienākumu veikšanai noteikts summētais darba laiks.

Tava ikdiena:

 • plānot, vadīt un koordinēt kultūras darbu Alūksnes novada Veclaicenes un Jaunlaicenes pagastu teritorijā, pamatdarbību orientējot uz lokālo kultūrvidi un vietējo mērķauditoriju;
 • veidot saturā un formā daudzveidīgu kultūras, tradicionālo, valsts svētku un mūžizglītības pakalpojumu klāstu un nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai;
 • sekmēt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanu nacionālo kultūras vērtību – Dziesmu un Deju svētku tradīciju saglabāšanā un attīstībā;
 • atbalstīt tautas mākslas kolektīvu darbību;
 • organizēt amatierkolektīvu piedalīšanos dažādās kultūras dzīves aktualitātēs novadā un ārpus tā;
 • iestādes prezentēšana un pārstāvēšana.

Nepieciešamās prasmes un zināšanas:

 • augstākā izglītība vai pēdējā kursa studijas kultūras jomā vai citās jomās, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes;
 • pieredze kultūras darba organizēšanā;
 • labas latviešu un vēlams angļu valodas zināšanas;
 • laba valodas izjūta un rakstu darbu iemaņas;
 • iemaņas vizuālo materiālu sagatavošanā;
 • interese par jaunākajām tendencēm kultūras nozarē.

Personiskās īpašības:

 • augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • spēja strādāt individuāli un komandā;
 • spēja racionāli un patstāvīgi plānot savu darbu, izvērtējot prioritātes;
 • iniciatīva, radošums, labas komunikācijas spējas.

Amatam noteiktā mēnešalga 894,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā 90% no noteiktās mēnešalgas).

Motivētu pieteikumu brīvā formā un CV lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 2.maija plkst. 12.00 nosūtot uz e-pastu sanita.berzina@aluksne.lv vai iesniegt personīgi Alūksnes novada Kultūras centra administrācijā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.

Kontaktpersona: Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita BĒRZIŅA, t. 26590320

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Alūksnes novada pašvaldība informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi; iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.


Alūksnes  novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000018622
iestāde “Būvvalde”
aicina pieteikties uz vakanto amatu “Būvinspektors/-e” (prof.kods 2422 54)
(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:
- atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajai kompetencei kontrolēt būvniecību Alūksnes novadā;
- apsekot un pārbaudīt būves, sniegt atzinumus un norādījumus par pārkāpumu novēršanu;
- izskatīt būvniecības ieceru dokumentus, dokumentus būvju pieņemšanai ekspluatācijā un veikt patstāvīgas darbības Būvniecības informācijas sistēmā atbilstoši būvniecību regulējošos normatīvos aktos noteiktajai kompetencei;
- kontrolēt, apsekot, uzraudzīt Pašvaldības teritorijā sagruvušās, cilvēku drošību apdraudošās vai ainavu degradējošās būves, kontrolēt to sakārtošanu, konservācijas darbu nepieciešamību;
- kontrolēt, apsekot, uzraudzīt Pašvaldības teritorijā patvaļīgu ekspluatāciju;
-sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām būvniecības jautājumos, kas saistīti ar būvniecības procesiem Pašvaldības teritorijā;
-izsniegt izziņas par būvju neesību dabā un jaunbūvēm;

Prasības pretendentiem:
-  otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera studiju programmā;
- būvspeciālista vai arhitekta prakses sertifikāts un reģistrācija Būvinspektoru reģistrā;
- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijās;
- augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes;
- teicamas valsts valodas zināšanas (C līmenī);
- MS Office programmatūras lietošanas prasmes;
- B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

-  dinamisku, atbildīgu un profesionāli izaicinošu darbu;
-  amatam noteiktā mēnešalga 1600  EUR pirms nodokļu nomaksas;
-  papildatvaļinājumu līdz 7 darba dienām, atkarībā no darba izpildes novērtējuma;
-  mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;

Aicinām Tevi līdz š.g. 7.maijam nosūtīt uz e-pasta adresi buvvalde@aluksne.lv vai iesniegt Alūksnes novada pašvaldības iestādē “Būvvalde” 203.kab. Dārza ielā 11, Alūksne, Alūksnes novadā, LV-4301, ar norādi “Būvinspektora/-es amata konkursam”, šādus dokumentus:

1)    pieteikuma vēstuli dalībai, kas raksturo Tavas zināšanas, prasmes un piemērotību veicamajam darbam
2)    dzīvesgaitas aprakstu CV (Curriculum Vitae)
3)    izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai. Tālrunis uzziņām 64322770.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk VDAR) 13.pantu, Alūksnes novada pašvaldības iestāde “Būvvalde” informē, ka:

Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000018622, kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Papildus VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Fizisko personu datu apstrāde”.


Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000018622,
iestāde Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde,
izsludina pretendentu pieteikšanos uz palīgstrādnieka (sezonas) amatu (1.0 slodze)

Galvenie darba pienākumi: Pašvaldības apsaimniekojamās teritorijas kopšana novada pagastos – zāles pļaušana pie pašvaldības ēkām, laukumos, estrādēs, tūrisma objektos, piemiņas vietās, kapos, ceļmalās, pie tiltiem un caurtekām, objektu attīrīšana no krūmiem, atvasēm, lauztiem kokiem un zariem, citu saimniecisko darbu veikšana saskaņā ar iestādes vadītāja uzdoto darba uzdevumu.

Nepieciešamās prasmes un zināšanas:

 • pamata izglītība,
 • pārzināt krūmgrieža, motorzāģa un zāles pļaujamās tehnikas – mazo traktoru, rokas tehnikas uzbūvi  un darbības principus,
 • uzbūvi,  un darbības principus,
 • prasme sagatavot krūmgriezi, motorzāģi un zāles pļaujamo tehniku darbam un veikt tā apkopi,
 • nodrošināt krūmgrieža, motorzāģa un zāles pļaujamās tehnikas drošu ekspluatāciju,
 • spēja veikt fizisku darbu,
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, koleģialitāte,
 • spēja pastāvīgi plānot, pieņemt lēmumus, motivēt savu rīcību un organizēt savu darbu,
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta, iecietība stresa situācijās, precizitāte,
 • transportlīdzekļa vadītāja „B” kategorijas apliecība tiks uzskatīta par prioritāti,
 • apliecība darbam ar motorzāģi, krūmgriezi tiks uzskatīta par prioritāti.

Piedāvājam:

 • sezonas darbu uz noteiktu laiku (no 01.05.2024. – 31.10.2024.)
 • atalgojumu 700 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēts pieteikums latviešu valodā brīvā formā,
 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV).

Pieteikumu un CV ar norādi “Palīgstrādnieka amatam”  līdz 2024.gada 24.aprīlim (ieskaitot) lūdzam iesniegt personīgi Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē “Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, vai nosūtīt uz e-pastu pagastu.apvieniba@aluksne.lv.

Kontaktpersona: Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja I.Sniedze, tālruņa numurs 26468713 vai  Īpašuma speciāliste I.Paia, tālruņa numurs 29147011.

Sazinoties ar kontaktpersonām, pastāv iespēja noskaidrot jautājumus par darba organizāciju.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atcel Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk VDAR) 13.pantu, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000018622, kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Papildus VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Fizisko personu datu apstrāde”.


Alūksnes  novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000018622,
iestāde Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde,
izsludina pretendentu pieteikšanos uz palīgstrādnieka (sezonas) amatu (5.0 slodzes)

 Galvenie darba pienākumi: Pašvaldības apsaimniekojamās teritorijas kopšana novada pagastos – zāles pļaušana pie pašvaldības ēkām, laukumos, estrādēs, tūrisma objektos, piemiņas vietās, kapos,  ceļmalās, pie tiltiem un caurtekām, objektu attīrīšana no krūmiem, atvasēm, lauztiem kokiem un zariem, citu saimniecisko darbu veikšana saskaņā ar iestādes vadītāja uzdoto darba uzdevumu.

Nepieciešamās prasmes un zināšanas:

 • pamata izglītība,
 • pārzināt krūmgrieža, motorzāģa un zāles pļaujamās tehnikas – mazo traktoru, rokas tehnikas uzbūvi  un darbības principus,
 • prasme sagatavot krūmgriezi, motorzāģi un zāles pļaujamo tehniku darbam un veikt tā apkopi,
 • nodrošināt krūmgrieža, motorzāģa un zāles pļaujamās tehnikas drošu ekspluatāciju,
 • spēja veikt fizisku darbu,
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, koleģialitāte,
 • spēja pastāvīgi plānot, pieņemt lēmumus, motivēt savu rīcību un organizēt savu darbu,
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta, iecietība stresa situācijās, precizitāte,
 • transportlīdzekļa vadītāja „B” kategorijas apliecība tiks uzskatīta par prioritāti,
 • apliecība darbam ar motorzāģi, krūmgriezi tiks uzskatīta par prioritāti.

Piedāvājam:

 • sezonas darbu uz noteiktu laiku (no 01.06.2024. – 30.09.2024.)
 • atalgojumu 700 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēts pieteikums latviešu valodā brīvā formā,
 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV).

Pieteikumu un CV ar norādi “Palīgstrādnieka amatam”  līdz 2024.gada 24.aprīlim (ieskaitot) lūdzam iesniegt personīgi Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē “Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, vai nosūtīt uz e-pastu pagastu.apvieniba@aluksne.lv.

Kontaktpersona: Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja I.Sniedze, tālruņa numurs 26468713 vai  Īpašuma speciāliste I.Paia, tālruņa numurs 29147011.

Sazinoties ar kontaktpersonām, pastāv iespēja noskaidrot jautājumus par darba organizāciju.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atcel Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk VDAR) 13.pantu, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000018622, kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Papildus VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Fizisko personu datu apstrāde”.


Alūksnes  novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000018622,
iestāde Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde,
izsludina pretendentu pieteikšanos uz ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amatu (1,0 slodze) uz nenoteiktu laiku Zeltiņu pagastā

 Galvenie darba pienākumi: Plānot, organizēt un veikt pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus, nekustamo īpašumu - ēku un teritorijas, kustamās mantas, uzturēšanas, apsaimniekošanas, sakopšanas, labiekārtošanas darbus, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes Zeltiņu pagastā un citus saimnieciskos darbus.

Nepieciešamās prasmes un zināšanas:

 • pamata, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, koleģialitāte,
 • spēja pastāvīgi plānot, pieņemt lēmumus, motivēt savu rīcību un organizēt savu darbu,
 • spēja praktiski veikt fizisku darbu galveno pienākumu veikšanā kopā ar citiem iestādē saimnieciskos darbos nodarbinātajiem darbiniekiem,
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta, iecietība stresa situācijās, precizitāte,
 • vēlama ieinteresētība un spēja apgūt jaunas tehnoloģijas, darba metodes, iemaņas darbā .

Piedāvājam:

 • pastāvīgu, interesantu un dinamisku darbu,
 • pieredzējušu un atsaucīgu kolēģu atbalstu komandas darbā,
 • elastīgu pieeju darbu organizācijai,
 • kvalifikācijas pilnveidošanas kursus amata pienākumu veikšanai,
 • 1,0 slodzes atalgojumu 878.00EUR pirms nodokļu nomaksas. Amatam noteiktā mēnešalga pārbaudes laikā 790.20 EUR pirms nodokļu nomaksas.

 Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēts pieteikums latviešu valodā brīvā formā,
 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV).

Pieteikumu un CV ar norādi “Pieteikums ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa amatam”  līdz 2024. gada 23. aprīlim (ieskaitot) lūdzam iesniegt personīgi Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldē “Pagastnamā”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, vai nosūtīt uz e-pastu pagastu.apvieniba@aluksne.lv.

Kontaktpersona: Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja I.Sniedze, tālruņa numurs 26468713.

Sazinoties ar kontaktpersonu, pastāv iespēja iepazīties ar darbu apjomiem Zeltiņu pagasta teritorijā.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atcel Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk VDAR) 13.pantu, Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000018622, kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Papildus VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Fizisko personu datu apstrāde”.


Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde
Reģ.nr. 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz
sociālā darbinieka darbam ar personu grupām amatu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (vēlama pieredze sociālā darba jomā);
 • prasme strādāt ar  MS Office programmām, biroja tehniku, pieredze darbā ar programmu SOPA;
 • prasme organizēt savu darbu un strādāt patstāvīgi;
 • labas komunikācijas, klausīšanās prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās, strādāt komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Amata pamatpienākumi:

 • veikt sociālo gadījumu vadīšanu ar pilngadīgām personām un viņu ģimenēm;
 • konsultēt klientus sociālo pakalpojumu jomā;
 • sastādīt rehabilitācijas plānu personām sociālo problēmu risināšanai;
 • palīdzēt klientam pārvarēt radušās grūtības, sniegt psihosociālu atbalstu;
 • veikt sociālās situācijas izvērtējumu, identificēt sociālās problēmas;
 • palīdzēt rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus, izmantojot atbilstošas metodes darbā ar klientu;
 • sagatavot lēmumus par sociālo pakalpojumu piešķiršanu/atteikšanu, sagatavot rakstiskas atbildes uz valsts un pašvaldību institūciju pieprasījumiem.
 • strādāt ar datu bāzi SOPA.

Pretendentiem līdz 31.05.2024. iesniegt Alūksnes novada Sociālo lietu  pārvaldē
adrese: Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes novads vai sūtīt uz e-pastu: slp@aluksne.lv
ar norādi amatam „Sociālais darbinieks darbam ar personu grupām”:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.

Kontaktpersonas:

Sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietniece Ina RAIPULE, tālr. 27865635
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Ludmila LOGINA, tālr. 29459551
Darba vietas adrese: Uzvaras ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

Amatam noteiktā mēnešalga 1094,00 EUR pirms nodokļu nomaksas pēc trīs mēnešu pārbaudes laika.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk VDAR) 13.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība, reģ. Nr.90000018622, kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

Papildus VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Alūksnes novada pašvaldības interneta vietnē www.aluksne.lv sadaļā “Fizisko personu datu apstrāde”.


Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90001249814
 izsludina pretendentu pieteikšanos uz Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amata vietu
(uz nenoteiktu laiku)

 Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • sasniegts 30 gadu vecums;
 • kura ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • izpratne par bāriņtiesas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; spēja orientēties Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmā;
 • augstas darba spējas, precizitāte;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • teicamas digitālās prasmes;
 • „B” kategorijas autovadītāja tiesības;
 • vēlama bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas 192 stundu apjomā apguve un profesionālās pilnveides mācību programmas 24 stundu apjomā apguve pēdējo 5 gadu laikā;
 • vēlamas apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Galvenie amata pienākumi:

 • aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes;
 • komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;
 • piedalīties lietu izskatīšanā tiesā, sniegt informāciju tiesai;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 • noskaidrot bērna viedokli;
 • sagatavot dokumentu projektus, tostarp lēmumu un citu dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot un virzīt lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdē;
 • pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Amatam noteiktā mēnešalga 1255 EUR pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā – 1129 EUR).

Alūksnes novada bāriņtiesa informē, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada bāriņtiesa.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), vēlams rekomendācijas, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (nepilsoņiem) un apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi ieņemt attiecīgo amatu, līdz 2024. gada 7. maijam plkst. 16.30 nosūtīt uz e-pastu barintiesa@aluksne.lv, pa pastu (adrese: Alūksnes novada bāriņtiesa, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) vai iesniegt personīgi – Alūksnes novada bāriņtiesā 207.kab. Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.

Kontaktpersona: Gunta VANAGA, t. 26411168


Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola
(Reģ. Nr. 90009480061)
aicina  pieteikties darbā  uz  sezonas strādnieka amatu

Galvenie darba pienākumi: Izglītības iestādes teritorijas  kopšana, zāles pļaušana, malkas sagatavošana, sīku remontdarbu veikšana.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • spēja plānot savu darbu, atbildības sajūta;
 • nepieciešamas iemaņas darbā ar zāles pļaušanas tehniku;
 • motorzāģa un krūmgrieža operatora apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

 

Amatam noteiktā mēnešalga 700.00 EUR.

Pieteikuma vēstuli, CV, amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2024. gada 22. aprīlim plkst. 10.00  Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4354 vai sūtīt uz e-pastu: lvs@aluksne.lv
Kontaktpersona: Ilona Kazimirjonoka, ilona.kazimirjonoka@aluksne.lv, t. 26131191

 

 

 

Skip to content