Vakances pašvaldībā

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Centrālā administrācija
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz PERSONĀLA SPECIĀLISTA amatu

Mēs Tev uzticēsim:

 • Personāla lietvedības organizēšanu un kārtošanu;
 • Personāla lietvedības dokumentu izstrādāšanu (rīkojumi, amata apraksti, darba līgumi u.tml.);
 • Kolēģu atlases procesa plānošanu, organizēšanu un īstenošanu;
 • Konsultatīva atbalsta nodrošināšanu darbiniekiem darba tiesisko attiecību jautājumos;
 • Personāla dokumentu sagatavošanu arhivēšanai.

Mēs Tevi gaidām, ja Tev ir:

 • Amatam atbilstoša augstākā izglītība;
 • Pieredze personāla lietvedībā un personāla atlases procesā;
 • Pieredze darbā ar personāla uzskaites un dokumentu pārvaldības sistēmām;
 • Augsta atbildības sajūta, spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, izvērtējot prioritātes;
 • Labas komunikācijas spējas, stresa noturība, spēja izrādīt iniciatīvu un ātri apgūt jauno.

Atalgojums no 978,00 EUR (bruto);

Kontaktpersona: Viktorija Avota, tālrunis 26670189, e-pasts: dome@aluksne.lv

Motivētu pieteikumu brīvā formā un CV lūdzam iesniegt līdz 31.05.2022. Alūksnes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā vai sūtīt uz e-pastu: dome@aluksne.lv.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

NB! Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.


Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas kods 90000018622
iestāde Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde
izsludina pretendentu pietiekšanos uz apkopēja amatu (1,0 slodze uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi: Veikt Atpūtas un dabas izziņas vietu (dabas māju) telpu uzkopšanu un tām pieguļošo teritoriju zaļo zonu un apstādījumu kopšana.

Prasības pretendentam:

 • Pamatizglītība/vispārējā vidējā/profesionālā izglītība;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes; spēja patstāvīgi plānot darbu; augsta atbildības sajūta;
 • Spēja strādāt gan individuāli, gan komandā un veikt darbu patstāvīgi, precīzi, ar iniciatīvu un augstu atbildības sajūtu.

Amatam noteiktā mēnešalga 500,00 EUR

Darba laika veids: summētais darba laiks pēc grafika.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

CV un amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 30. maijam plkst. 10.00 var nosūtīt pa e-pastu vzpap@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldē, “Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, LV-4332.
Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālr. 29379590


Alūksnes novada pašvaldības iestāde Liepnas  pagasta pārvalde
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto apkopēja  amatu (0.5 slodze)

Galvenie darba pienākumi: Zaļo zonu un apstādījumu kopšana, zāles pļaušana pašvaldības teritorijās

Prasības pretendentiem:
·       spēja veikt fizisku darbu;
·       augsta pienākuma un atbildības sajūta par veicamo darbu;
·       pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
·       labas komunikācijas un sadarbības  prasmes;
·       spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
·       zināšanas un prasmes sīkos celtniecības un remontdarbos;
·       prasme sastrādāties kolektīvā;
·       krūmgrieža, motorzāģa apliecība
·       vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, Liepnas pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule
 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV)
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

Amatam noteiktā mēnešalga 250.00 EUR.

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV) līdz 2022.gada 20.maija plkst.10.00 iesniegt, iemetot pastkastē pie Liepnas pagasta pārvaldes, vai nosūtot pa pastu  Liepnas pagasta pārvaldei: “Liepziedos”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4354 vai e-pastu  liepna@aluksne.lv.
Kontaktpersona:  Ilze Paia, tālrunis 29147011


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanosuz vakanto pašvaldības policijas INSPEKTORA (-ES) amatu

Galvenie pienākumi:

 • administratīvo pārkāpumu profilakse, atklāšana un novēršana;
 • administratīvās lietvedības materiālu noformēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām;
 • augstākā vai vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • normatīvo aktu pārzināšana administratīvo pārkāpumu jomā, kā arī spēja patstāvīgi strādāt APAS sistēmā un Administratīvā procesa likuma izpratne;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • laba fiziskā sagatavotība un stresa noturība;
 • spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • atsaucīgs, godīgs, atbildīgs, disciplinēts un vērsts uz attīstību.

Darba pieredze tiesībsargājošajās institūcijās vai pašvaldības iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • amatalga līdz 1030,00 EUR un sociālās garantijas;
 • profesionālās izaugsmes iespējas.

Pieteikuma dokumentus ( CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citas dokumentu kopijas) ar norādi “pašvaldības policijas inspektors” sūtīt Alūksnes novada Pašvaldības policijai līdz 2022. gada 25. maijam uz adresi Dārza iela 11-104, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 vai uz e-pastu pasvaldibas.policija@aluksne.lv. Tālrunis uzziņām 64323156.

Alūksnes  novada pašvaldības policijas inspektora amatam tiek organizēta daudzpakāpju personāla atlase 3 (trīs) posmos.

 1. Pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana un atbilstības likuma “Par policiju” 21.panta prasībām pārbaude.
 2. Darba intervija, kura ietvers administratīvā pārkāpuma procesa zināšanu un izpratnes pārbaudi.
 3. Veselības pārbaude.

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu Alūksnes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi.
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000018622, kontaktinformācija: Dārza iela 11-104, Alūksne, Alūksnes novads., LV-4301

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrācijas kods 90000018622
iestāde Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde
izsludina pretendentu pietiekšanos uz vakanto apkopēja amatu (1,0 slodze  uz nenoteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi: Veikt telpu uzkopšanu Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldes un to struktūrvienību telpās Māriņkalnā, Ziemera pagastā,  Alūksnes novadā un tām pieguļošo teritoriju zaļo zonu un apstādījumu kopšana.

Prasības pretendentam:

 • Pamatizglītība/vispārējā vidējā/profesionālā izglītība;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes; spēja patstāvīgi plānot darbu; augsta atbildības sajūta;
 • Spēja strādāt gan individuāli, gan komandā un veikt darbu patstāvīgi, precīzi, ar iniciatīvu un augstu atbildības sajūtu.

Amatam noteiktā mēnešalga 500,00 EUR

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

CV un amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022. gada 27. maijam plkst. 10.00 var nosūtīt pa e-pastu vzpap@aluksne.lv, pa pastu vai nogādāt personīgi – Veclaicenes un Ziemera pagastu apvienības pārvaldē, “Pagastmājā”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, LV-4332.
Kontaktpersona: Iveta Vārtukapteine, tālr. 29379590


Alūksnes novada pašvaldības
JAUNLAICENES PAGASTA PĀRVALDE
aicina  pieteikties darbā  uz  palīgstrādnieka (sezonas) amatu

Galvenie darba pienākumi: Jaunlaicenes pagasta pārvaldes nekustamajiem īpašumiem pieguļošo teritoriju  zaļo zonu un apstādījumu kopšana, zāles un koku atvašu pļaušana/savākšana.

Prasības pretendentiem:

 • vidējā vai profesionālā vidējā izglītība;
 • spēja plānot savu darbu, atbildības sajūta;
 • prasme pieņemt lēmumus dažādās situācijās;
 • nepieciešamas iemaņas darbā ar zāles pļaušanas tehniku;
 • motorzāģa un krūmgrieža operatora apliecība, stājoties darbā, tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes 25.pantu, Jaunlaicenes pagasta pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada pašvaldība.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Amatam noteiktā mēnešalga 500.00 EUR.

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 20. maija plkst. 12:00  Jaunlaicenes pagasta pārvaldē, „Rzerrozēs”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336,  personīgi, pa pastu vai nosūtīt uz e-pastu jaunlaicene@aluksne.lv ar norādi “Pieteikums vakancei”.
Kontaktpersona: Dzintars Salaks, tālrunis 20239937.

Skip to content