SIA Alūksnes enerģija - Alūksnes novads

SIA Alūksnes enerģija

 

SIA „Alūksnes enerģija”
(No 20.05.2020. AS "Simone" pārveidota par SIA "Alūksnes enerģija")
Parka iela 2C
Alūksne, LV 4301

Valdes loceklis: Aldis Mežals
Tālruņi:
Valdes loceklis Aldis Mežals: 29220501, e-pasts: aldis.mezals@aluksnesenergija.lv
Avārijas gadījumos zvanīt pa tālruni: 20039531
Tālrunis grāmatvedībā: 20039530
Tālrunis Parka ielas katlu mājā: 20039532
e-pasts: info@aluksnesenergija.lv

Mājaslapa: http://www.aluksnesenergija.lv/

PAZIŅOJUMS PAR SILTUMAPGĀDES TARIFA PROJEKTU | SKAIDROJUMS PAR SILTUMENERĢIJAS TARIFU

SIA “ALŪKSNES ENERĢIJA” informē, ka, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 28.09.2023. lēmumu Nr.102 (publicēts 29.09.2023. Latvijas Republikas oficiālā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” https://www.vestnesis.lv/op/2023/189.22 no 2023. gada 1. novembra  siltumenerģijas tarifs būs 71,50 EUR/MWh (bez PVN).

Pamatdarbība:
Siltumenerģijas ražošana, realizācija un pārdošana Alūksnes pilsētā un Alūksnes novadā.

Uzņēmums apkalpo katlu mājas:

  • Parka ielas 2C un Ziemeru ielas 12, Alūksnē;
  • Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā;
  • Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.

 


A/S “Simone”
Reģ.nr.43203003117,
Parka iela 2c,
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Projekta „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/021 ietvaros tiek veikta cenu aptauja „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”
Izsludināts Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
02.07.2012. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” 2012.gada 2.augusts Pabeigts

Piedāvājums var iesniegt A/S "Simone", Parka ielā 2c, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

REZULTĀTI

Ieguldījums tavā nākotnē!

A/S “Simone”
Reģ.nr.43203003117,
Parka iela 2c,
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Kohēzijas fonda ietvaros, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/20
ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
„Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”
(id.Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF)
Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
09.07.2012 L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē atbilstoši Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saīsināts līdz 2012.gada 30.jūlijam plkst. 13:00 Pabeigts

"AS "SIMONE", Reģ. Nr. 43203003117 rīkotajā iepirkumā Par būvuzraudzību projektam "Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē" pēc 2012. gada 30.jūlija iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA "Būvuzraugi LV" (Reģ. Nr. 40103310974) ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 17 500,00 LVL".

Ieguldījums tavā nākotnē!

Ar nolikumā izdarītiem grozījumiem var iepazīties elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājaslapāwww.aluksne.lv un A/S "Simone" Parka ielā 2c, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301


A/S “Simone”
Reģ.nr.43203003117,
Parka iela 2c,
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Kohēzijas fonda ietvaros, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/20
ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
„Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”
(id.Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/1 KF)
Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
23.03.2012 L-PCS-11-0020/ASS-2012/1 KF Jaunu siltumtrašu izbūve un esošo rekonstrukcija termiņš pagarināts līdz 2012.gada 28.maijam plkst. 11:00 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ar nolikumā izdarītiem grozījumiem var iepazīties elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājaslapāwww.aluksne.lv un A/S "Simone" Parka ielā 2c, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301


A/S “Simone”
Reģ.nr.43203003117,
Parka iela 2c,
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Kohēzijas fonda ietvaros, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/21
ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
“Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”
(id.Nr. L-PCS-11-0021/ASS-2012/2 KF)

 

Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
23.03.2012 L-PCS-11-0021/ASS-2012/2 KF Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana termiņš pagarināts līdz 2012. gada 24. augustam plkst.11:00 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!

GROZĪJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMĀ (02.08.2012)

a. A/S “Simone” Reģ.nr.43203003117, Parka iela 2c, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

b. Kohēzijas fonda ietvaros, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/21c. “Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” (id.Nr. L-PCS-11-0021/ASS-2012/2 KF)

d. Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana

e. ar nolikumā izdarītiem grozījumiem var iepazīties mājaslapā www.aluksne.lv un A/S "Simone" Parka ielā 2c, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

f. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2012.gada 24.augustam plkst.11:00

Ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnē īstenos siltumtrašu rekonstrukcijas un jaunu siltumtrašu izbūves projektu

Skip to content