SIA Alūksnes enerģija

 

SIA „Alūksnes enerģija”
(No 20.05.2020. AS "Simone" pārveidota par SIA "Alūksnes enerģija")
Parka iela 2C
Alūksne, LV 4301

Valdes loceklis: Mārtiņš Kaļva
Tālruņi:
Valdes loceklis Mārtiņš Kaļva: 28665428
Avārijas gadījumos zvanīt pa tālruni: 20039531
Tālrunis grāmatvedībā: 20039530
Tālrunis Parka ielas katlu mājā: 20039532
e-pasts: info@aluksnesenergija.lv

Mājaslapa: http://www.aluksnesenergija.lv/

Pamatdarbība:
Siltumenerģijas ražošana, realizācija un pārdošana Alūksnes pilsētā un Alūksnes novadā.

Uzņēmums apkalpo katlu mājas:

  • Parka ielas 2C un Ziemeru ielas 12, Alūksnē ;
  • Mālupē, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā;
  • Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 17.novembra lēmumu Nr. 155, ir apstiprināts siltumenerģijas tarifs Alūksnes pilsētā - 55,05 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). ​Jaunais siltumenerģijas tarifs spēkā ar  2017.gada 1.janvāri.
PVN likme:  fiziskām personām 12 % un juridiskām personām 21 %

_________________________

2019. gada pārskats

Paziņojums par centralizētās siltumapgādes tarifu


A/S “Simone”
Reģ.nr.43203003117,
Parka iela 2c,
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Projekta „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/021 ietvaros tiek veikta cenu aptauja „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”
Izsludināts Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
02.07.2012. Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” 2012.gada 2.augusts Pabeigts

Piedāvājums var iesniegt A/S "Simone", Parka ielā 2c, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

REZULTĀTI

Ieguldījums tavā nākotnē!

A/S “Simone”
Reģ.nr.43203003117,
Parka iela 2c,
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Kohēzijas fonda ietvaros, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/20
ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
„Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”
(id.Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF)
Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
09.07.2012 L-PCS-11-0020/ASS-2012/3 KF Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē atbilstoši Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saīsināts līdz 2012.gada 30.jūlijam plkst. 13:00 Pabeigts

"AS "SIMONE", Reģ. Nr. 43203003117 rīkotajā iepirkumā Par būvuzraudzību projektam "Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē" pēc 2012. gada 30.jūlija iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA "Būvuzraugi LV" (Reģ. Nr. 40103310974) ar piedāvāto līgumcenu bez PVN 17 500,00 LVL".

Ieguldījums tavā nākotnē!

Ar nolikumā izdarītiem grozījumiem var iepazīties elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājaslapāwww.aluksne.lv un A/S "Simone" Parka ielā 2c, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301


A/S “Simone”
Reģ.nr.43203003117,
Parka iela 2c,
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Kohēzijas fonda ietvaros, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/20
ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
„Siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu siltumtrašu izbūve Alūksnē”
(id.Nr. L-PCS-11-0020/ASS-2012/1 KF)
Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
23.03.2012 L-PCS-11-0020/ASS-2012/1 KF Jaunu siltumtrašu izbūve un esošo rekonstrukcija termiņš pagarināts līdz 2012.gada 28.maijam plkst. 11:00 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ar nolikumā izdarītiem grozījumiem var iepazīties elektroniski Alūksnes novada pašvaldības mājaslapāwww.aluksne.lv un A/S "Simone" Parka ielā 2c, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301


A/S “Simone”
Reģ.nr.43203003117,
Parka iela 2c,
Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Kohēzijas fonda ietvaros, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/21
ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss
“Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē”
(id.Nr. L-PCS-11-0021/ASS-2012/2 KF)

 

Izsludināts Iepirkuma
ID. Nr.
Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
23.03.2012 L-PCS-11-0021/ASS-2012/2 KF Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana termiņš pagarināts līdz 2012. gada 24. augustam plkst.11:00 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!

GROZĪJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMĀ (02.08.2012)

a. A/S “Simone” Reģ.nr.43203003117, Parka iela 2c, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

b. Kohēzijas fonda ietvaros, Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/21c. “Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana Alūksnē” (id.Nr. L-PCS-11-0021/ASS-2012/2 KF)

d. Katlu māju darbības optimizācija un energoefektivitātes paaugstināšana

e. ar nolikumā izdarītiem grozījumiem var iepazīties mājaslapā www.aluksne.lv un A/S "Simone" Parka ielā 2c, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301

f. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2012.gada 24.augustam plkst.11:00

Ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnē īstenos siltumtrašu rekonstrukcijas un jaunu siltumtrašu izbūves projektu

Skip to content