SIA "RŪPE" - Alūksnes novads

SIA “RŪPE”

 

Valdes loceklis: Artis SVIKLIS

KLIENTU APKALPOŠANAS ADRESE: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

Juridiskā adrese: Jāņkalna iela  12A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Tālruņi:

  • valdes loceklis: 64381087; 26120920
  • klientu apkalpošana (skaitītāju rādījumu nodošana): 64381089; 64381086; 28391302
  • ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana: 27820334
  • grāmatvedība: 64381088
  • Ārējo ūdensvadu un kanalizācijas bojājumu pieteikšana pa dežūrtālruni - 27820334

E-pasts:

  • info@rupe.lv

SIA „RŪPE” pamatdarbības veidi:

 

  • dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
  • notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana.

 

Apmaksa par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2022.gada 27.janvāra lēmumu nr. 21 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rūpe” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”. Lēmums.

Pakalpojums Mērvienība Tarifs EUR, bez PVN Tarifs EUR, ar PVN*
Ūdensapgāde 1 m3 1.27 1.54
Kanalizācija 1 m3 2.03 2.46
Kopā 1 m3 3.30 3.99

*„Pievienotās vērtības nodokļa likums” paredz, ka pašlaik spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa likme 21%.

Plašāka informācija pieejama šeit: http://www.rupe.lv/

 

SIA „Rūpe” izsludina iepirkumu “Būvprojektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” un “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi”, identifikācijas Nr.: RUPE-01/2016 Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, reģ. Nr.53203000201, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301, kontaktpersona: valdes loceklis Artis Sviklis, tālrunis 26417304 Iepirkuma priekšmets:Iepirkuma priekšmets ir būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:1.daļa: Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi;2.daļa: Būvprojekta “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Alūksnē” izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi. Piedāvājums jāiesniedz par abām iepirkuma daļām. Iepirkuma nolikumu var saņemt vai iepazīties: www.aluksne.lv vai Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, darba dienās plkst. 9.00-16:00 līdz 01.08.2016. plkst.: 11:00. Piedāvājumi jāiesniedz: darba dienās plkst. 9.00-16.00 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, līdz 01.08.2016. plkst.: 11:00. Publicēts: 29.06.2016.

PASŪTĪTĀJAM IR TIESĪBAS PIEŅEMT LĒMUMU PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU, GADĪJUMĀ, JA PIEDĀVĀJUMA CENA PĀRSNIEGS PASŪTĪTĀJA BUDŽETA IESPĒJAS.

Iepirkuma dokumentāciju skatīt šeit

PAZIŅOJUMS Paziņojums par tarifa projektu Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rūpe” reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2015. gada  2.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu NR 1/8 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika. IEPAZĪTIES AR PILNU PAZIŅOJUMA TEKSTU

Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
05.10.2014. RUPE2014/02 „Degvielas iegāde SIA „Rūpe” vajadzībām” 19.11.2014. Plkst.10.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Artis Sviklis Tālr.: 64381087, mob.26417304, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
 
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
22.10.2014. RUPE2014/01 „Degvielas iegāde SIA „Rūpe” vajadzībām” 03.11.2014. Plkst.10.00 Pārtraukts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Artis Sviklis Tālr.: 64381087, mob.26417304, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.07.2014. RUPE/2014/11/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 08.08.2014. plkst.11.00 Pabeigts
Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Zeltiņu ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts. 16.09.2015. SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.07.2014. RUPE/2014/10/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 08.08.2014. Plkst.10.00 Pabeigts
Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Strautiņu ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts 24.08.2015. SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.07.2014. RUPE/2014/12/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 08.08.2014. plkst.12.00 Pabeigts
Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Jaunzemu ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts 21.09.2015. SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099/060 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
24.07.2014. RUPE/2014/9/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 08.08.2014. plkst.09.00 Pabeigts
Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Alsviķu ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts 26.09.2015. SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.07.2014. RUPE/2014/7/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 19.08.2014. plkst.11.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.07.2014. RUPE/2014/6/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 19.08.2014. Plkst.10.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.07.2014. RUPE/2014/8/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 19.08.2014. plkst.12.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099/060 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.07.2014. RUPE/2014/5/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” 19.08.2014. plkst.09.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064 ietvaros tiek izsludinātsiepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
25.06.2014. Grozīts: 09.07.2014. RUPE/2014/4/ERAF Būvuzraudzība projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” 10.07.2014. plkst.14.00 Grozīts: 18.07.2014. plkst.14.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104/063 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
25.06.2014. Grozīts: 09.07.2014. RUPE/2014/3/ERAF Būvuzraudzība projektam „Alūksnes novada Jaunlaicenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 10.07.2014. plkst.13.00 Grozīts: 18.07.2014. plkst.13.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
06.06.2014. Grozīts: 09.07.2014. RUPE/2014/2/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 11.07.2014. plkst.10.00 Grozīts: 31.07.2014. plkst.10.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104/063 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
06.06.2014. Grozīts: 09.07.2014. RUPE/2014/1/ERAF Būvdarbi projektam „Alūksnes novada Jaunlaicenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” 11.07.2014. plkst.09.00 Grozīts: 31.07.2014. plkst.9.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciemā Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/105/064
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
17.12.2013. RUPE/2013/6/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Mārkalnes pagasta Mārkalnes ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība 10.01.2014. Plkst.14.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/104/063 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
17.12.2013. RUPE/2013/5/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Jaunlaicenes ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība 10.01.2014. Plkst.13.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/102/062 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
17.12.2013. RUPE/2013/4/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Ilzenes pagasta Jaunzemu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība 10.01.2014. Plkst.11.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/101/077 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
17.12.2013. RUPE/2013/3/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Zeltiņu pagasta Zeltiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība 10.01.2014. Plkst.10.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/061ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
25.11.2013. RUPE/2013/2/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Strautiņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība 10.12.2013. Plkst.10.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/099/060 ietvaros tiek izsludināts iepirkums:
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
21.11.2013 RUPE/2013/1/ERAF Tehniskā Projekta „Alūksnes novada Alsviķu pagasta Alsviķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” izstrāde un autoruzraudzība 06.12.2013. plkst.14.00 Grozīts: 11.12.2013. plkst.14.00 Pabeigts
SIA „Rūpe” Reģ.Nr. 53203000201 Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 Kontaktpersona – Valfrīds Vilks Tālr.: 64381087, mob.26358504, Fakss: 64381089 e-pasts rupealuksne@apollo.lv Ar nolikumu var iepazīties www.aluksne.lv, ka arī SIA ”Rūpe” birojā: Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 darba dienās no plkst.8.00-17.00
Ieguldījums tavā nākotnē!

Pabeigts ar Eiropas Savienības atbalstu Alūksnes novada Kolberģa ciemā īstenotais ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekts 02.09.2013
„Degvielas iegāde SIA „Rūpe” vajadzībām” 29.08.2013

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085/036 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” ietvaros”
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
06.06.2013. ERAF/2013/3R Iepirkuma priekšmets ir: - artēziskā urbuma rekonstrukcijas; - artēziskā urbuma tamponēšanas; - ūdenstorņa rekonstrukcijas (V=66m3); - ūdensapgādes tīklu izbūves (2 142 m); - pašteces kanalizācijas tīklu (1 851 m); - kanalizācijas spiedvada (176 m); - 2 kanalizācijas sūkņu staciju (ar jaudu 1,86 l/s un 1,69 l/s); - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Q=40m3/dnn); būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. 2013.gada 8.jūlijs, plkst. 11:00 Pabeigts - pēc 2013. gada 10.jūlija iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Personu apvienībai „Ventars - Jaunmāja” ar piedāvāto līgumcenu 283 056,97 LVL bez PVN.
Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. Pasūtītāja kontaktpersona: Valdes loceklis Valfrīds Vilks tālr.nr.: 64381087, mob.nr.: 26358504 faksa nr.: 64381087, e-pasts: rupealuksne@apollo.lv
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085/036 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” ietvaros”
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
23.01.2013. ERAF/2013/1R Iepirkuma priekšmets ir: - artēziskā urbuma rekonstrukcijas; - artēziskā urbuma tamponēšanas; - ūdenstorņa rekonstrukcijas (V=66m3); - ūdensapgādes tīklu izbūves (2 142 m); - pašteces kanalizācijas tīklu (1 851 m); - kanalizācijas spiedvada (176 m); - 2 kanalizācijas sūkņu staciju (ar jaudu 1,86 l/s un 1,69 l/s); - notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (Q=40m3/dnn); būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. 2013.gada 27.februāris, plkst. 11:00 2013.gada 13.marts plkst. 11:00 Pārtraukta
Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. PRECIZĒJUMS Pasūtītāja kontaktpersona: Valdes loceklis Valfrīds Vilks tālr.nr.: 64381087, mob.nr.: 26358504 faksa nr.: 64381087, e-pasts: rupealuksne@apollo.lv
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/085/036 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvuzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” ietvaros”
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
23.01.2013. ERAF/2013/2R „Būvuzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” ietvaros” 2013.gada 27.februārim, plkst. 10:00 Pabeigts – pēc 2013. gada 26.jūlija iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Apvienība SIA „Sistēmeksperts” ar piedāvāto līgumcenu 5 978,00 LVL bez PVN.
Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. Pasūtītāja kontaktpersona: Valdes loceklis Valfrīds Vilks tālr.nr.: 64381087, mob.nr.: 26358504 faksa nr.: 64381087, e-pasts: rupealuksne@apollo.lv
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084/035 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvuzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” ietvaros”
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.12.2012. ERAF/2012/2R „Būvuzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” ietvaros” 2013.gada 31.janvārim, plkst. 16:00 Pabeigts – pēc 2013. gada 20.maija iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Apvienība SIA „Sistēmeksperts” un SIA „Pamati” ar piedāvāto līgumcenu 2 900,00 LVL bez PVN.
Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. Pasūtītāja kontaktpersona: Valdes loceklis Valfrīds Vilks tālr.nr.: 64381087, mob.nr.: 26358504 faksa nr.: 64381087, e-pasts: rupealuksne@apollo.lv
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā”, Nr. 3.DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084/035 ietvaros tiek izsludināts iepirkuma konkurss „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnes novada Veclaicenes pagasta Kornetu ciemā” ietvaros”
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
18.12.2012. ERAF/2012/1R Iepirkuma priekšmets ir: - ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (1657 m); - kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (708 m); - kanalizācijas sūkņu stacijas (Q = 10,8m3/h) izbūve; - bioloģiskā tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (Q = 25 m3/dnn); - dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu (atdzelžošanas) izbūve ar jaudu 6,0 m3/h; - 3 hidroforu (katru pa 1000l) uzstādīšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu. 2013.gada 31.janvārim, plkst. 15:00 Pēc grozījumiem piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2013.gada 6.februāris plkst.15:00 Pabeigts – pēc 2013. gada 26.aprīļa iepirkumu komisijas sēdes par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Siltumkomforts” (Reģ. Nr. 40003797725) ar piedāvāto līgumcenu 184 789,88 LVL bez PVN.
Ieinteresētie piegādātāji iepirkuma procedūras nolikumu var saņemt SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301. NOLIKUMA GROZĪJUMI FINANŠU PIEDĀVĀJUMA GROZĪJUMI Pasūtītāja kontaktpersona: Valdes loceklis Valfrīds Vilks tālr.nr.: 64381087, mob.nr.: 26358504 faksa nr.: 64381087, e-pasts: rupealuksne@apollo.lv
Ieguldījums tavā nākotnē!

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā”, identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/085/036, ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss Identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0./11/APIA/CFLA/085/036
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
29.03.2012. 2012-3 ERAF Tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Ziemera pagasta Māriņkalna ciemā” izstrāde un autoruzraudzība 2012.gada 11. aprīlim plkst. 13:00. Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!
ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties mājaslapā www.aluksne.lv un SIA "Rūpe" Brūža ielā 6, Alūksnē

Projekta„Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā”, identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/086/037, ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss Identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/086/037
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
19.03.2012. 2012-2 ERAF Tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Alūksnes novada Kolberģa ciemā” izstrāde un BŪVNIECĪBA 2012.gada 27. aprīlim plkst. 13:00 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!
ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties mājaslapā www.aluksne.lv un SIA "Rūpe" Brūža ielā 6, Alūksnē

Projekta„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA VECLAICENES PAGASTA KORNETU CIEMĀ”, identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084/035, ietvaros tiek izsludināts atklāts konkurss Identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/084/035
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
16.03.2012. 2012-1 ERAF Tehniskā Projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ALŪKSNES NOVADA VECLAICENES PAGASTA KORNETU CIEMĀ” izstrāde un autoruzraudzība 2012.gada 4. aprīlim plkst. 13:00 Pabeigts
Ieguldījums tavā nākotnē!
ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties mājaslapā www.aluksne.lv un SIA "Rūpe" Brūža ielā 6, Alūksnē

           Izsludināts "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības Alūksnes pilsētā inženiertehniskā uzraudzība" atkārtots iepirkums projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” ietvaros Identifikācijas Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/009
Izsludināts ID. Nr. Iepirkuma priekšmets Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkuma stadija
12.05.2011. R 2011–KF 1 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecības Alūksnes pilsētā inženiertehniskā uzraudzība līdz 2011.gada 22.jūnijam, plkst. 16:30 Aktīvs

           GROZĪJUMI IEPIRKUMA NOLIKUMĀ (20.09.2010)      SIA „Rūpe” izsludinātajai atklātajai iepirkuma procedūrai par tiesībām veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu un būvdarbus Alūksnes pilsētā, iepirkuma i.d. Nr.: R 2010–KF1 projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” ieviešanai. Pasūtītājs: SIA „Rūpe”, Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV- 4301, reģ. Nr. 53203000201,.Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valfrīds Vilks, tālrunis 64381087, e-pasts: rupealuksne@apollo.lv. Ar nolikumā izdarītajiem grozījumiem var iepazīties elektroniski Alūksnes novada domes mājas lapā:www.aluksne.lv., kā arī ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumi jāiesniedz darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.30 iepriekšminētajā adresē līdz 2010.gada 19.oktobrim, plkst. 16:00 Nolikums Nolikums ar grozījumiem Nolikums ar grozījumiem 2 Pielikums ar 12.10.2010 precizējumiem Tehniskā specifikācija (publicēts 07.05.2012.)
           04.07.2012. „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē” (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/009) ietvaros rīkotajā iepirkuma procedūrā „Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi Alūksnes pilsētā” (ID Nr. R 2012 – KF 3), pēc 2012.gada 15.jūnija iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentamSIA „Rubate” (Reģ. Nr. 40003291605) ar piedāvāto līgumcenu LVL 197 984,54 (bez PVN).
(publicēts 08.08.2011.)
Informācija par pievienotās SIA "IEVEDNE" veiktajiem iepirkumiem un projektiem
Skip to content