Pašvaldība izsludina stipendiju konkursu zobārstniecības speciālistu piesaistei

Alūksnes novada pašvaldība izsludina pašvaldības stipendijas piešķiršanas konkursu zobārstniecības speciālistu piesaistei.

 Konkursa nolikums un aizpildāmās veidlapas ir publicētas pašvaldības mājas lapā – ŠEIT.

Uz stipendiju var pretendēt personas, kuras sekmīgi studē pilna laika augstākās izglītības studiju programmā “Zobārstniecība” (ne zemāk kā 3. kursa studenti), kas rakstiski apliecinājuši gatavību uzsākt zobārsta pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā noslēgt līgumu ar Nacionālo Veselības dienestu par valsts apmaksātu zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu Alūksnes novadā.

Stipendijas pretendentiem jāiesniedz konkursa komisijai adresēts iesniegums, sekmju izraksts par 2018./2019. mācību gadu, rekomendācija no konkrētās studiju programmas vadītāja un pretendenta apliecinājumu par gatavību uzsākt zobārsta pakalpojuma sniegšanu.

Minētos dokumentus stipendijas pretendenti līdz 2019. gada 22. oktobra plkst.15.00 var nosūtīt pa pastu vai nogādāt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi “Alūksnes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas speciālistu piesaistei konkursam” – Alūksnes novada pašvaldībai, Brūža ielā 7, Alūksnē, LV-4301.

Vērtējot pretendentu pieteikumus, par priekšrocību uzskatīs apstākļus, ja pretendents ir Alūksnes novada iedzīvotājs un viņam ir pozitīva atsauksme par pretendenta studiju praksi.

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņems Alūksnes novada dome, pēc kā tiks slēgts līgums starp stipendiātu un Alūksnes novada pašvaldību saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content