Liepnas pagasta skolu vēsturē – jauns posms

Tīna Rudbārža, Rasa Stabinge, Enija Bordāne un skolotāja Jana Kalēja kopā ar Vitu Jaunzemi Pasaules talkas ieskandināšanas pasākumā Rīgā

  Liepnā šis rudens atšķiras no daudziem iepriekšējiem, jo ir aizsācies jauns posms pagasta skolu vēsturē. 2019./2020. mācību gadu uzsākām, verot Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas durvis. Pirmajā šī mācību gada dienā pēc svinīgā pasākuma skolas svētku zālē un klases stundas devāmies uz Liepnas kapiem, kur atdusas Liepnas skolas dibinātājs Aleksejs Grāvītis. Skolotāja Lilita Spirka, stāstot par A. Grāvīša darbīgo mūžu, aicināja turēt godā viņa piemiņu.        

 Kopš brīža, kad Liepnā tika dibināta pirmā skola, ir pagājuši 140 gadi, tāpēc 19. oktobrī plkst. 17.00 (reģistrācija no plkst. 15.00) skolas kolektīvs aicina uz atkalredzēšanos visus tos, kuri Liepnas skolu sauc par savu un kuru darba gaitas ir bijušas saistītas ar skolu. “Nekas jau nebeidzas!” – tāds ir skolas jubilejas pasākuma moto. Tā patiešām arī ir! Jo skolas gaitas uzsāka smaidīgi, atraktīvi 10 pirmās klases skolēni. Viņu gatavību skolai pārbaudīja divi jautri velniņi. Tāpat esam darbīgi un iesaistāmies dažādās aktivitātēs, lai pilnveidotu sevi, lai uzzinātu ko jaunu, lai gūtu gandarījumu, lai atbalstītu.

 Arī šajā mācību gadā skola piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS”. Atbalstu saņem gan skolēni, gan skolotāji. Skolēni galvenokārt izmanto iespēju apmeklēt papildu konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, bet mums, skolotājiem, tiek piedāvās darboties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides darbnīcās par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas tematiku.

 Ir taču tik patīkami saņemt dāvanas pašā mācību gada sākumā! Sirsnīgs un liels paldies J. Stabinga ģimenes ārsta praksei par iespēju izklaidēties, lēkājot piepūšamajās atrakcijās.

 Kamēr rudens salnas nav skārušas ziedu bagātību mūsu dārzos, par tradīciju kļuvusi ziedu paklāju veidošana. Šogad tas bija veltīts Baltijas ceļa 30. gadadienai.

 Septembris visā Latvijā tiek dēvēts par Dzejas dienu mēnesi, tāpēc mūsu skolā 16. septembrī viesojās Kristīne Bogdanova, kurai ir iznācis arī pirmais dzejoļu krājums “Savas pēdas uzklausot”. Kristīne ļoti izjusti un izteiksmīgi lasīja savus dzejoļus, no kuriem kādu atziņu varēja paņemt katrs klausītājs. Paldies Kristīnei par atsaucību!

 Pavasarī ar skolotājas Janas Kalējas un Mārītes Pugejas atbalstu piedalījāmies konkursā “Ideju talka”, kuras laikā tika uzlabota skolas vide – gadalaiku noskaņās iekrāsota kāpņu telpa. Mūsu veikumu nofilmējām video un nosūtījām konkursa žūrijai. Bijām patīkami pārsteigti, uzzinot, ka esam iekļuvuši konkursa laureātu godā un uzaicināti 18. septembrī piedalīties Pasaules talkas ieskandināšanas pasākumā Rīgā, lai iestādītu Latvijā reti sastopamo Tulpju koku un podiņos iesētu katrs savu nākotnes dižkoku. Uz laureātu godināšanas pasākumu devās skolēnu pašpārvaldes darba koordinatore Jana Kalēja un 7. klases skolnieces Rasa Stabinge, Tīna Rudbārža, Enija Bordāne, Nika Gorkija. Par nokļūšanu uz pasākumu paldies Rasas mammai Lienei.

20. septembrī gan vingrojām un sportojām, godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu, gan piedalījāmies Otrajā Pasaules talkā, lai kopā ar citiem Latvijas iedzīvotājiem turpinātu iedvesmot pasauli ar Laimes koku stādīšanu nākamajām paaudzēm. Doma, ka mūsu Laimes koki varētu būt tūjas, radās skolotājai Janai Kalējai. Viņa kopā ar skolas padomes priekšsēdētāju Līnu Grīnbaumu neatlaidīgi meklēja cilvēkus, kas varētu mums palīdzēt labiekārtot skolas iekšpagalmu, dāvinot tūjas. Sirsnīgu un lielu paldies sakām stādaudzētavas “Ievugravas” vadības komandai: mūsu skolas absolventei Inetai Avotai un Ilvai Tomai no Jaunannas pagasta.

 Lūk, cik darbīgs un notikumiem bagāts bija pirmais šī mācību gada mēnesis Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā!

Sanita Bordāne,
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skip to content