Plāno ierīkot kompostēšanas laukumu

Alūksnes novada domes 20. jūlija ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu par projektu “Zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukuma izveide Alūksnes novadā”.

 Pašvaldība sagatavojusi projekta pieteikumu un iesniegusi to finansējuma saņemšanai Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 2. uzsaukums” projektu konkursam.

 Domes sēdē tika apstiprinātas projekta kopējās indikatīvās izmaksas 238 709,43 EUR, ko sastāda pieejamais Kohēzijas fonda finansējums indikatīvi 34,01% no projekta izmaksām, t.i. 81 184,80 EUR un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 65,99% no projekta izmaksām, t.i. indikatīvi 157 524,63 EUR. Projekta atbalsta gadījumā līdzfinansējumu paredzēts nodrošināt no Valsts Kases aizņēmuma līdzekļiem 2020. un 2021. gadā.

 Ja pašvaldības projekts tiks atbalstīts, kompostēšanas laukumu paredzēts veidot uz SIA “Rūpe” piederoša zemesgabala “Iztekās”, Alsviķu pagastā.

 Projekta mērķis ir izveidot iežogotu bioloģiski noārdāmo dārzu vai parku atkritumu kompostēšanas laukumu, vienlaikus attīstot šo atkritumu pārstrādi un veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu.

 Līdz šim pašvaldības aģentūra “Spodra”, kuras funkcijas ir saistītas ar teritorijas uzkopšanu, zaļo un parku atkritumu kompostēšanai ir izmantojusi neatbilstoši aprīkotu laukumu. Efektīvākais risinājums būtu izbūvēt šādu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu, kompostēšanas laukumu netālu no pilsētas.

 Projektā plānots izbūvēt iežogotu cietā seguma (asfalta) laukumu 3000 m2 platībā ar lietusūdens novadīšanu, iegādāties tehniku – ar dīzeļdzinēju darbināmu pārvietojamu šķeldotāju, kā arī nodrošināt objekta būvuzraudzību un autoruzraudzību.

 Plānots, ka kompostēšanas laukumā varēs novietot 590 t/gadā dalīti savākto bioloģiski pārstrādājamo atkritumu. Ierīkojot laukumu, pēc trim gadiem pašvaldība iegūs savā valdījumā kompostu, kas būs tālāk izmantojams pilsētas un novada teritorijā apzaļumošanā un labiekārtošanā.