Kur vērsties pēc palīdzības, ja vajag atvest pārtiku vai zāles - Alūksnes novads

Kur vērsties pēc palīdzības, ja vajag atvest pārtiku vai zāles

  • Pie līdzcilvēkiem

Ja esat saslimis vai atzīts par kontaktpersonu kādam ar Covid-19 saslimušam cilvēkam, izvērtējiet, vai jums ir kāds vesels un mazāk apdraudēts cilvēks (radi, draugi, kaimiņi, kolēģi), kas varētu palīdzēt piegādāt pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai zāles.

  • Pašvaldībā

Ja nav līdzcilvēku, kas jums varētu palīdzēt, sazinieties pa tālruni vai e-pastā ar sava pagasta pārvaldi vai pagasta sociālo darbinieku (ja dzīvojat pagastā), Sociālo lietu pārvaldi vai Klientu apkalpošanas centru (ja dzīvojat Alūksnē), lai vienotos par palīdzības saņemšanas iespējām.

  • Mājas aprūpes pakalpojums

Informējam, ka pie Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālajiem darbiniekiem varat vienoties par sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanu dzīvesvietā. Tas ir maksas pakalpojums.

To var saņemt cilvēki pensijas vecumā, cilvēki ar invaliditāti, kā arī atsevišķos ārkārtas gadījumos, piemēram, pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c., kad cilvēks pats nevar par sevi parūpēties.

Kontaktinformācija Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem

Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotais Klientu apkalpošanas centrs

Tālruņi: 64381496, 66954904, 29453047, e-pasts: aluksne@pakalpojumucentri.lv.

 

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde

Tālruņi: 64335008, 25771189, 26357597 (sociālās palīdzības nodaļa); 64335010 (sociālās palīdzības nodaļas vadītāja), 29419468, 64335006 (sociālās aprūpes nodaļas vadītāja), e-pasts: slp@aluksne.lv.

 

Kontaktinformācija pagastu iedzīvotājiem

Alsviķu pagasta pārvalde

Vadītāja Ingrīda Sniedze, 26468713; ingrida.sniedze@aluksne.lv, alsviki@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Ligita Podziņa, 26394745

 

Annas pagasta pārvalde

Vadītāja Vija Zaķe, 22042791; vija.zake@aluksne.lv, annas.pagasts@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Agnese Tomiņa, 29419893

 

Ilzenes pagasta pārvalde

Vadītāja Rudīte Pehlaka, 26164881; rudite.pehlaka@aluksne.lv, ilzene@aluksne.lv (līdz 21. janvārim zvanīt pa tālruni 26520677)

Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa, 29269701

 

Jaunalūksnes pagasta pārvalde

Vadītājs Viesturs Zaķis, 29219720; viesturs.zakis@aluksne.lv, jaunaluksne@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Ārija Simanoviča, 28333347

 

Jaunannas pagasta pārvalde

Vadītāja Vēsma Čugunova, 26375360; vesma.cugunova@aluksne.lv, jaunanna@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Agnese Tomiņa, 29419893

 

Jaunlaicenes pagasta pārvalde

Vadītāja Aiga Mūrniece, 20239937; aiga.murniece@aluksne.lv, jaunlaicene@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Maija Podegrade, 29478789

 

Kalncempju pagasta pārvalde

Vadītāja Iveta Baltā-Vanaga, 26447102; iveta.balta-vanaga@aluksne.lv, kalncempji@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa, 29269701

 

Liepnas pagasta pārvalde

Vadītāja Ilze Paia, 29147011; ilze.paia@aluksne.lv, liepna@aluksne.lv (janvārī zvanīt pa tālruni 26437421)

Sociālā darbiniece Benita Štrausa, 29269572

 

Malienas pagasta pārvalde

Vadītāja Svetlana Prenka-Mihailova, 26426090; svetlana.prenka-mihailova@aluksne.lv, maliena@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Agnese Tomiņa, 29419893

 

Mālupes pagasta pārvalde

Vadītāja Iveta Priede, 26437421; iveta.priede@aluksne.lv, malupe@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa, 29480075

 

Mārkalnes pagasta pārvalde

Vadītāja Iveta Driņina, 25620818; iveta.drinina@aluksne.lv, markalne@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Iveta Bondare, 29476553

 

Pededzes pagasta pārvalde

Vadītāja Daiga Vītola, 26597354; daiga.vitola@aluksne.lv, pededze@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Iveta Bondare, 29476553

 

Veclaicenes pagasta pārvalde

Vadītāja Lelde Krancmane, 29296302; veclaicene@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Maija Podegrade, 29478789

 

Zeltiņu pagasta pārvalde

Vadītāja Elita Laiva, 26520677; elita.laiva@aluksne.lv, zeltini@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa, 29269701

 

Ziemera pagasta pārvalde

Vadītāja Iveta Vārtukapteine, 29379590; iveta.vartukapteine@aluksne.lv, ziemeri@aluksne.lv

Sociālā darbiniece Maija Podegrade, 29478789

Skip to content