Uz laiku pārtrauc audzēkņu klātienes apmeklējumu bērnudārzā “Sprīdītis”

Ņemot vērā saslimušo ar Covid-19 un kontaktpersonu  skaitu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis” un Slimību profilakses kontroles centra rekomendāciju, saskaņā ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa rīkojumu no 2021. gada 15. janvāra līdz 28. janvārim ir pārtraukta bērnudārza darbība.

Šajā laikā iestādes vadītājs nodrošinās Slimību profilakses kontroles centra un Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendāciju izpildi, kā arī informēs iestādes darbiniekus un vecākus par izmaiņām iestādes darba organizācijā.

Vecāki var VSAA pieprasīt slimības palīdzības pabalstu

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā pieejamās informācijas vecākiem būs iespēja pieteikties uz jaunu atbalsta veidu. Daudziem vecākiem darba specifikas dēļ nav iespēja strādāt attālināti, bet ir nepieciešams atbalsts bērna pieskatīšanai. Tāpēc uz terminētu laiku tiek ieviests jauns atbalsta veids – vienreizējs slimības palīdzības pabalsts. To izmaksās 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem. Pabalstu neizmaksās, ja persona strādā, veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai personai piešķirts cits sociālās apdrošināšanas pabalsts vai dīkstāves atbalsts. Lai pabalstu saņemtu, cilvēkam nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Lai saņemtu pabalstu, jāsagatavo sekojoši dokumenti – izziņu no izglītības iestādes, ka tā ir uz noteiktu laiku slēgta sakarā ar karantīnu, izziņu no darba devēja, ka tas noteiktajā laikā nevar nodrošināt vecākam darba veikšanu attālināti, kā arī ir nepieciešams aizpildīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras veidlapu slimības palīdzības pabalsta pieprasījumam. Šie dokumenti jāiesniedz VSAA. Plašāk par slimības palīdzības pabalsta saņemšanu lūdzam lasīt ŠEIT.

Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content