Piemaksas pirmsskolas izglītības pedagogiem - Alūksnes novads

Piemaksas pirmsskolas izglītības pedagogiem

 Alūksnes novada dome 25. februāra sēdē pieņēma lēmumu par valsts un pašvaldības budžeta finansējuma sadali un pašvaldības budžeta finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kas nodrošina pirmsskolas izglītību, piemaksām Covid-19 pandēmijas laikā.

  Finansējums piešķirts no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” pēc pagājušā gada novembra tarifikācijas datiem. Dēļ atšķirībām tarifikācijā novembrī un pašreiz, no pašvaldības budžeta piemaksu nodrošināšanai piešķirts trūkstošais finansējums 145 EUR apmērā.

 Lēmums nosaka aprēķināt valsts un pašvaldības budžeta finansējumu pirmsskolas izglītības pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā 300 EUR (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) apmērā par pirmsskolas izglītības pedagogu, skolotāju palīgu un aukļu vienu likmi uz 2021. gada 1. janvāri.

 Dome apstiprināja valsts un pašvaldības budžeta finansējuma sadalījumu 39 185 EUR apmērā pa izglītības iestādēm.

 Šo valsts un pašvaldības budžeta finansējumu piemaksām jāizlieto līdz šī gada 31. maijam.

Skip to content