Būs jauni saistošie noteikumi par tirdzniecību publiskās vietās - Alūksnes novads

Būs jauni saistošie noteikumi par tirdzniecību publiskās vietās

25. februārī Alūksnes novada domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 6/2021 “Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā”, kas šobrīd nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

 Saistošie noteikumi nosaka tirdzniecības vietas Alūksnes novada teritorijā, realizējamo preču grupas, tirdzniecības atļaujas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšanas kārtību un derīguma termiņu, tirdzniecības dalībnieka pienākumus, tiesības un atbildību, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un kā tirgus pārvaldītājs saskaņo ar vietējo pašvaldību tirgus noteikumus.

 Šajos saistošajos noteikumos būs paredzēts, ka ielu tirdzniecība vai tās organizēšana publiska pasākuma laikā – gadatirgus – novada teritorijā uz pašvaldības autoceļa (ielas) braucamās daļas, ja publiskā pasākuma organizators nav Alūksnes novada pašvaldība, varēs notikt divas reizes gadā – vienu pavasarī un vienu rudenī. Šādu gadatirgu rīkošanas regularitāti atbalstījuši 64% cilvēku, kuri piedalījās saistošo noteikumu izstrādes gaitā notikušajā iedzīvotāju aptaujā. Šī norma neattiecas uz tā saukto zaļo tirdziņu organizēšanu, kas var notikt biežāk, tomēr tikai privātās teritorijās, nevis uz ielu braucamās daļas. Tāpat preces un produktus (augļus, dārzeņus, stādus, pārtikas produktus u.c.) varēs iegādāties tirgus laukumā.

 Jaunajos saistošajos noteikumos noteiktas tirdzniecības vietas katra pagasta un pilsētas teritorijā. Alūksnē būs četras tirdzniecības zonas – Vēsturiskā centra zona, Centrālā zona, Parku zona un Alūksnes Bānīša stacijas kvartāla zona. Saistošie noteikumi paredzēs tirgojamo preču grupu ierobežojumus Vēsturiskā centra zonā, Parku zonā un Alūksnes Bānīša stacijas kvartāla zonā. Preču grupu ierobežojumu mērķis ir panākt, lai ielu tirdzniecības gadījumos šajās kultūrvēsturiski nozīmīgajās teritorijās tiktu tirgotas kvalitatīvas, vizuāli un estētiski pievilcīgas un iederīgas preces. Savukārt citās teritorijās ielu tirdzniecībā realizējamo preču grupas netiks ierobežotas.

 Noteikumi papildināti ar kārtību, kādā saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās. Tas nozīmē, ka āra kafejnīcu darbība būs jāsaskaņo ar pašvaldību, iesniedzot iesniegumu ar plānotās vietas dizaina un vizuālā noformējuma skici. Atļauja tiks izsniegta uz vienu gadu, tomēr katru gadu nebūs jāatjauno atļauja, ja darbība norisinās nepārtraukti, vai, ja nav mainījusies faktiskā situācija, nav beidzies izsniegtais saskaņojuma termiņš.

 Šobrīd minētie saistošie noteikumi vēl nav spēkā. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas tos varēs publicēt “Alūksnes Novada Vēstīs” un tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas. Ar saistošo noteikumu projektu var iepazīties ŠEIT.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content