Noskaidrots būvnieks Torņa ielas 15 ēkai - Alūksnes novads

Noskaidrots būvnieks Torņa ielas 15 ēkai

Ir noslēdzies SIA “Alūksnes nami” izsludinātais iepirkums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Torņa ielā 15, Alūksnē, 5. kāpņu telpas 1. kārtas atjaunošanu.

Piedāvājumu iepirkumam iesniedzis viens pretendents SIA “SANART” par summu 138 754,02 EUR bez PVN. Izvērtējot pretendenta piedāvājumu, tam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Šobrīd SIA “Alūksnes nami” strādā pie tā, lai noskaidrotu finansēšanas iespējas darbu veikšanai.

Skip to content