ERASMUS+ projekta „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” partneru sanāksme Igaunijā - Alūksnes novads

ERASMUS+ projekta „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” partneru sanāksme Igaunijā

Piektā projekta partneru sanāksme notika Igaunijā no 16. līdz 22. janvārim. Programmas ERASMUS+ partnerskola Igaunijā ir Narvas pirmsskolas izglītības iestāde “Pongerjas”. Uz sanāksmi šoreiz bija ieradušies projekta partneri no Grieķijas, Spānijas un Latvijas.

Mūsu iestādi pārstāvēja četru dalībnieku komanda, projekta vadītājas un koordinatores –Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” vadītāja M.VOSKA, sporta skolotāja D.HOLLA, kā arī vadītājas vietniece izglītības jomā A.APINE un skolotāja I.HOLLA. Projekta pirmā diena norisinājās Tallinā, kur apmeklējām vecpilsētu, iepazināmies ar seno igauņu kultūru.

Trīs sanāksmes dienas notika Narvā. Pirmā sanāksme, kurā Igaunijas kolēģi iepazīstināja ar savu darbu pirmsskolas programmu realizēšana, IKT vietu apmācības sistēmā, kā arī vadīja praktiskas nodarbības ar robotiem projekta dalībniekiem, bija organizēta bijušajā bērnudārza ēkā, kurā šobrīd saimnieko jauniešu centrs “Vita Tiim”. Pēc mājinieku aktivitātēm sekoja pārējo projekta dalībvalstu prezentācijas, atskats uz projekta uzdevumu izpildi katrā no dalībvalstu pirmsskolām.

Narvas centrālajā bibliotēkā projekta “American Space” vadītāja J.MOISEJEVA demonstrēja biedrības darbā izmantojamās IKT tehnoloģijas un pastāstīja par šī projekta darbību. Centrālās bibliotēkas konferenču zālē Narvas pilsētas Kultūras nodaļas vadītāja L.DEGEL iepazīstināja ar izglītības sistēmu un prasībām skolotājiem Igaunijā, kā arī izglītības iestāžu tīklu, mācību programmām Narvā.

Pirmskolas “Ponjeras” plašajā teritorijā varējām priecāties par Narvas pilsētas nozīmīgo atbalstu  bērnu fiziskās attīstības veicinošu laukumu iekārtošanā ar dažādām ierīcēm un apjomīgo siltumnīcu, kur bērni paši audzē dārzeņus, zaļumus un pat vīnogas. Pirmsskolas grupas telpu iekārtojums līdzīgs mums ierastajam, ar dažādiem centriem, bērniem pieejamiem, vecumam atbilstošiem materiāliem pašvadītas mācīšanās organizēšanai, atgādnēm, plakātiem par aktuālo mācību vielu. Jāatzīst, ka Igaunijas valdība sniedz ļoti lielu un nozīmīgu atbalstu izglītības iestādēm tieši IKT jomas attīstībā un pielietošanā bērnu apmācībā, arī mūsu sadarbības partneri var lepoties ar digitālo tāfeli katrā grupā un plašu robotu bāzi, kura tiek izmantota ikdienā.

Savukārt kreatīvajā centrā “Gagarin” katrs projekta dalībnieks tika aicināts darboties radoši, no krāsaina, pulēta stikla izveidojot sev tīkamu mākslas darbu.

Iespaidiem bagāts bija Narvas Hermaņa Pils muzeja apmeklējums, kur sausi vēstures fakti apmeklētājiem tiek atdzīvināti, izmantojot pašas jaunākās un aktuālākās tehnoloģijas. Muzejs katru mēnesi sagatavo programmu arī pirmsskolas vecuma bērniem, kuru mūsu draugi no “Pongerjas” ar lielu interesi apmeklē.

Tartu, atbilstoši projekta tēmai, apmeklējām AHHA centru, rūpīgi iepazīstoties ar iespējām interesanti, darbīgi un saprotami bērnus mācīt par zinātnes tēmām. No šī centra uz iestādi atceļoja darba lapas un informatīvais materiāls par cilvēka ķermeni. Protams, iepazināmies arī ar Tartu vecpilsētu.

Protams, Igaunijas apmeklējuma noslēguma sanāksmē, projekta galvenās  koordinatores, Grieķijas bērnudārza Rizari Trikala direktores, Annas MAGKIOSI vadībā katras dalībvalsts projekta koordinatori  apsprieda un konkretizēja uzdevumus, kas partneriem jāpaveic katrā iestādē savā valstī un jāatspoguļo e Twinning platformā, lai projekta noslēgums katrai no dalībvalstīm būtu veiksmīgs.

ERASMUS+ projekta „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” partneru sanāksme IgaunijāERASMUS+ projekta „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” partneru sanāksme Igaunijā ERASMUS+ projekta „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” partneru sanāksme Igaunijā ERASMUS+ projekta „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” partneru sanāksme Igaunijā ERASMUS+ projekta „ICT and robotics in preschool education: A more attractive way for learning!” partneru sanāksme Igaunijā

Anta APINE
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” vadītājas vietniece izglītības jomā

Skip to content