Iedzīvotājus aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - Alūksnes novads

Iedzīvotājus aicina izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

No 17. līdz 30. martam Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”.

 

Saskaņā ar jauno Pašvaldību likumu, kas ir spēkā no šī gada 1. janvāra, saistošo noteikumu projektus un to paskaidrojuma rakstus pašvaldības publicē savās tīmekļvietnēs sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot šim procesam ne mazāk kā divas nedēļas.

 

Alūksnes novada pašvaldība saistošo noteikumu projektus, par kuriem sabiedrība tiek aicināta izteikt viedokli, publicē tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem.

 

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem.

 

Viedokli par saistošo noteikumu projektiem izziņotajā termiņā var iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • nosūtot kā elektronisku iesniegumu uz pašvaldības e-adresi,
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv,
  • nogādājot pašvaldībā pašrocīgi parakstītu iesniegumu vai aizpildot iesnieguma veidlapu Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkāsto darba laikā,
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu).

 

Par saistošo noteikumu projektiem saņemtos viedokļus pašvaldība apkopos un atspoguļos tos attiecīgo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content