Uzsākta lokālplānojuma atkārtota publiskā apspriešana - Alūksnes novads

Uzsākta lokālplānojuma atkārtota publiskā apspriešana

No 17. marta līdz 17. aprīlim notiks lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, pilnveidotās redakcijas atkārtota publiska apspriešana.

 Atkārtota publiskās apspriešanas procedūra tiek organizēta, lai nodrošinātu tās norisi atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma prasībām. Lēmumu par atkārtotu lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu Alūksnes novada pašvaldības dome pieņēma sēdē 10. martā.

 Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti – video konferences formātā ZOOM platformā 5. aprīlī plkst.17.30, interesentiem iepriekš piesakoties piekļuves saites saņemšanai uz e-pastu sarmite@g93.lv.

 

Ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties:

Klātienē: Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300. kabinetā, darba dienās pašvaldības darba laikā;

Elektroniski:

 

Līdz 17. aprīlim var iesniegt rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus:

  • sūtot tos pašvaldības e-adresē;
  • sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi dome@aluksne.lv;
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (iesūtīšanas termiņš 17. aprīlis);
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla www.latvija.gov.lv kontu;
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nogādājot personīgi vai aizpildot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā.

Jautājumu vai papildu informācijas gadījumā var sazināties ar pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu nodaļas vadītāju Rimmu Mellenbergu, e-pasts: rimma.mellenberga@aluksne.lv, tālrunis 26668502 vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” pārstāvi Sarmīti Lesiņu, e-pasts: sarmite@g93.lv, tālrunis 29171134.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content