Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem - Alūksnes novads

Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem

 

Saistošo noteikumu projekts

Termiņš viedokļa izteikšanai

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā”

19.07.2024.-02.08.2024.

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr.5/2023 “Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā”

11.07.2024.–25.07.2024.

 Par Alūksnes novada pašvaldības atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām

10.07.2024.-24.07.2024.

 

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem Jūs varat izteikt brīvā formā vai izmantojot sagatavotās anketas:

Iesnieguma veidlapa viedokļa izteikšanai par saistošo noteikumu projektu (parakstīšanai ar elektronisko parakstu) (.pdf)

Iesnieguma veidlapa viedokļa izteikšanai par saistošo noteikumu projektu (.docx)

 

Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā Jūs varat iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • elektroniski iesniedzot iesniegumu pašvaldības e-adresē 
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi priekslikumi@aluksne.lv
  • nosūtot pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu)
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nogādājot personīgi vai aizpildot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vai pagastu bibliotēkās to darba laikā.

 

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tiek publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.

Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Šo kārtību nepiemēro saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžetu un šo noteikumu projektam teritorijas plānošanas jomā.

 

Skip to content