MEŽA MĀTES GRUPAS BĒRNU ROSĪBA 2. PUSGADĀ - Alūksnes novads

MEŽA MĀTES GRUPAS BĒRNU ROSĪBA 2. PUSGADĀ

Vēl ir mazas mūsu rokas, bet mums darbus darīt sokas!

Otro mācību pusgadu 5. grupas bērni uzsāka, aktīvi darbojoties ārā, pētot sniega un ledus īpašības. Kad nebija iespējas iziet ārā lielā sala dēļ, tas pētniekus neapturēja, un sniegu nesām iekšā grupā, lai noskaidrotu, kas tad ar to notiek siltumā.

Mācījāmies rūpēties par apkārtējiem putniem, iekarot putnu barotavu bērnudārza laukuma teritorijā un regulāri atcerējāmies tur izlikt barību. Bērni kopā ar skolotāju iepazina putnu sugu dažādību tuvākajā apkārtnē, to nosaukumus. Vēroja putnu ārējo izskatu, dažādību, kas ikdienā uzturējās barotavas tuvumā un centīgi paši tajā bēra graudus un sēklas, lai palīdzētu putniem pārziemot sniegotos ziemas mēnešus.

Bērni guva zināšanas par veselīgu un ne tik veselīgu pārtiku, iepazina pavāra profesiju bērnudārzā, vēroja, kā izskatās bērnudārza virtuve. Noskaidroja, kādas iekārtas iestādes pavāres izmanto, lai gatavotu ēdienus.

Zēni un meitenes guva priekšstatu arī par to, cik svarīgs cilvēku veselībai ir tīrs ūdens un, kur to iegūst. Bērni stāstīja, ka visbiežāk dzeram ūdeni no ūdens krāna, bet kopā ar skolotājām izpētīja arī vienu no citām ūdens iegūšanas vietām – aku.

Februārī, Sveču mēnesī, izzinot uguns īpašības, bērni iepazinās arī ar ugunsdrošības noteikumiem, lai zinātu, kā droši un atbildīgi rīkoties uguns liesmas tuvumā.

Tuvojoties pavasarim, bērni pastaigās pētīja, vēroja, smaržoja, taustīja, secināja, kādas pārmaiņas notiek dabā pēc ziemas. Iestājoties nedaudz siltākam laikam, kad daba jau sāka atmosties, devāmies pētīt mežu, meklēt, vai kāda sēne nav tajā palikusi no rudens. Bērni, vērīgi apskatot koku pakājes un piesnigušās bedres, noskaidroja, ka sēņu mežā vairs nav. Tad nu bija laiks pavērot, kas, saulei sildot stiprāk, notiek ar dīķiem un strautiem pilsētā. Apskatījām lielos parka dīķus un vērojām, kas notiek uz  ledus. Bērni iepazina drošības noteikumus ūdenstilpju tuvumā.

Visa gada garumā praktiski mācījāmies ievērot mērenību, saudzējot dabas resursus –  gan lietojot papīru radošajiem darbiem, gan taupīgi lietot ūdeni, tīrot zobus, mazgājot rokas, kā arī atbildīgi saudzēt grupas rotaļlietas, mācību materiālus.

Otrā pusgada laikā bērni turpināja piedalīties Ekoskolas akcijā “Diena bez auto”. Tika popularizēta iešana ar kājām – izstaigājām dažādus maršrutus, arī bērnu izvēlētu maršrutu. Bērni, kā vērotāji, iesaistījās eksperimentā “Kā transportlīdzekļi piesārņo gaisu”. Skatījās, kas notiek ar baltu zeķi, kas piestiprināta iedarbinātas mašīnas izpūtējam. Kopā ar skolotāju noskaidroja par auto ietekmi uz vidi, cilvēku veselību, pievēršot uzmanību draudzīgākiem pārvietošanās veidiem: iet ar kājām, braukt ar velo.

Bērni grupā gatavoja kolektīvos darbus no otrreiz izmantojamiem materiāliem “Slēpošanas trase”, “Mazo rotaļu mašīnu garāža”, saistībā ar videi draudzīgu pārvietošanos.

 Programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros bērni diedzēja zirņus. Praktiski darbojoties,  guva prasmes un zināšanas  par to, kādas iemaņas un cik daudz rūpju ir nepieciešams, lai izaudzētu augus un iegūtu ražu.

 Kopā ar skolotāju noskaidroja, ka zirņi ir veselīga uztura sastāvdaļa. Sekoja līdzi to augšanai, pārmaiņām, mācījās tos apliet, piesiet pie kociņiem, mērīja to garumu.

Iesaistījās arī žurnāla “Pūcīte” projektā “Audzēsim skaistu un krāšņu kliņģerīšu dobi”. Praktiskā darbībā katrs turpināja pilnveidot sēkliņu sēšanas prasmes, noskaidroja augam nepieciešamo, kas vajadzīgs labvēlīgiem augšanas apstākļiem.

MEŽA MĀTES GRUPAS BĒRNU ROSĪBA 2.PUSGADĀ

Sagatavoja: 5. grupas skolotājas: Liene TOMIŅA, Jolanta APSĪTE

Skip to content