Par sasniegumiem vides izglītībā - Ekoskolas apbalvojumus saņem 180 izglītības iestādes - Alūksnes novads

Par sasniegumiem vides izglītībā – Ekoskolas apbalvojumus saņem 180 izglītības iestādes

Esam gandarīti, ka Alūksnes PII “Sprīdītis” darbs Ekoskolā 2022./2023. mācību gadā atkārtoti tiek novērtēts ar Zaļā Karoga un Ekoskolu Vēstnieku statusa balvu.

Ekoskolu apbalvošanas pasākums norisināsies 13. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, uz kuru no mūsu iestādes dodas septiņu darbinieku delegācija.

 

Ar katru gadu Ekoskolas programmai pievienojas jauni dalībnieki, tiek izrādīta interese par vides aizsardzību un ilgtspējīgās attīstības jautājumiem, kā arī vēlmi rīkoties vides labā. Ik gadu tiek rīkots Ekoskolas apbalvošanas pasākums, lai pateiktu paldies izglītības iestādēm par sasniegumiem vides izglītībā – gan integrējot vides aizsardzības jautājumus mācību procesā, gan aktīvi rīkojoties vides interesēs un iesaistot apkārtējo sabiedrību. Šogad 96 izglītības iestādes saņems prestižo starptautisko Zaļo karogu, tostarp piecām izglītības iestādēm tiks piešķirts augstākais programmas apbalvojums Ekoskolu vēstnieka statuss, 43 – iegūs Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē un plašākā ilgtspējīgu skolu programma Latvijā, vienojot ap 185 izglītības iestādēm – no pirmskolām līdz pat augstskolām. Visā pasaulē Ekoskolu programma vieno ap 48 700 izglītības iestāžu 73 valstīs. Zaļais karogs ir starptautiski atpazīstama kvalitātes zīme, kas plīvo pie Ekoskolām visā pasaulē, savukārt Latvijas Ekoskolu sertifikāts ir nacionāla līmeņa apbalvojums.

 

“Liels prieks, ka Zaļais karogs, kas ir Ekoskolu programmas simbols, turpina plīvot pie daudzām Latvijas izglītības iestādēm. Tas nozīmē, ka mūsu skolas ir spējīgas parādīt vislabāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē, kā arī, tas ir liels darbs, ko izglītības iestādes ir paveikušas. Vēlme pateikt lielu paldies un novēlēt jaunajā mācību gadā turpināt vērtīgo darbu vides aizsardzības un izglītības ilgtspējīgai attīstības veicināšanā”, stāsta Vides izglītības fonda un programmas Ekoskola vadītājs Daniels Trukšāns. 

 

Ekoskolu nacionālā žūrija katru gadu rūpīgi izvērtē skolu paveikto mācību gada laikā, balstoties uz Ekoskolu programmas kritērijiem un 7 soļu metodoloģiju. Žūrijā tika pārstāvēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, RTU Zinātnes un inovāciju centrs, Baltijas Vides Forums, Zero Waste Latvija, Vides izglītotāju asociācija, Valsts Izglītības Satura centrs, SIA ”ZAAO” un URDA, biedrība Zaļā brīvība, UNESCO LNK un Vides Izglītības fonds (FEE).

Ekoskolu apbalvojums tiek piešķirts uz vienu mācību gadu un to katru reizi jāizcīna no jauna.

 

Ekoskolu programma visā pasaulē vieno bērnus un jauniešus ar interesi par vides aizsardzību. Programma sākas klasē un izplešas kopienās, iesaistot jauno paaudzi uz rīcību balstītā mācību procesā. Programmas lielākais sasniegums, ka tā veido paaudzi pēc paaudzes, kas ir zinoša par vides tēmām un vērsta uz ilgtspējīgu attīstību.

Skip to content