EKOSKOLAS DARBI RUDENĪ MEŽA MĀTES GRUPĀ - Alūksnes novads

EKOSKOLAS DARBI RUDENĪ MEŽA MĀTES GRUPĀ

Meža mātes grupā 2023./2024. mācību gadu uzsāka 21 zinātkārie, ieinteresētie 5. grupas bērni.

 Rudens laiks pagāja, aktīvi apgūstot prasmes, iepazīstot jaunos grupas bērnus. Bērni mācījās draudzīgi kopā spēlēties, vienoties par kopīgiem rotaļu uzdevumiem, lai apgūtu jaunas prasmes, iemaņas savā ikdienas dzīvē.

Realizējot Ekoskolas gada tēmu “Mežs” 5. grupas bērni kopā ar 6. grupas, Mazās Ekopadomes, bērniem zīmēja, līmēja, rakstīja, krāsoja, veidoja informatīvo plakātu “Mežs”, kurā aprakstīta meža nozīme un rīcības “Ko drīkst, ko nedrīkst mežā”. Šo plakātu visa gada garumā kā atgādni bērniem un vecākiem izvietojām abu grupu garderobes telpā.

Bērni kopā ar skolotājām devās ekspedīcijās uz tuvākās apkārtnes mežu, izzināja meža nozīmi cilvēku dzīvē, guva izpratni par dabas saudzēšanu, piedalījās plogingā. Pastaigās devās ciemos pie ozola, bērza un, izmantojot Pētnieku somas, praktiskā darbībā noskaidroja to nozīmi apkārtējai videi. Rudenī pētīja iestādes laukumā augošās koku sugas. Interesanti bija meklēt dabas materiālus, pētīt to dažādību, gatavot radošos darbiņus no tiem. Matemātikas un valodas mācību jomās izmantoja dabas materiālus ciparu un burtu apguvei. Pašu salasītās zīles, kastaņus ikdienā izmanto norūdīšanās procedūrās “pēdiņu masāžai”.

Iesaistījāmies “Life” integrētajā projektā “Atkritumi kā resursi Latvijā reģionālās iespējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”. Veicām Eko lapsas uzdevumus ikdienā, kas palīdzēja bērniem gūt izpratni, kāpēc nepieciešams šķirot atkritumus un kā samazināt to rašanos.

 CodeWeek nedēļā apguvām jaunas matemātiskās prasmes, darbojoties ar robotu mTiny Discover Kit (Panda),sasaistot šo darbošanos ar meža tēmu.

Ekoskolu Rīcības dienās bērni kopā ar skolotājām gatavoja plakātu ar īsiem ieteikumiem kā dzīvot videi draudzīgāk, kā saudzēt mežu. Devās uz Alūksnes TIC, lai paustu domu: “Mežs ir mūsu draugs, zaļā skola”.

22.11.2023.
 Sagatavoja: 5. grupas skolotājas Jolanta APSĪTE, Liene TOMIŅA

 

Skip to content