Citi

2020-11-16 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (Lielā zāle) Pēc komitejas – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (Lielā zāle)

13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Skip to content