Citi - Alūksnes novads

Citi

2019-10-22 Visu dienu

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.30 Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības seminārs
13.00 Teātra skolotāju tikšanās Alūksnes Bērnu un Jauniešu centrā Matemātikas skolotāju pieredzes brauciens uz Pilvas vidusskolu

Skip to content