Citi - Alūksnes novads

Citi

2019-10-25 Visu dienu

9.00 Būvvaldes sēde
12.00 Pasākums “Spēles ar krāsām” Mālupes Saieta namā
14.00 Kaimiņpagastu senioru draudzības pēcpusdiena “Rudens noskaņas…” Alsviķu kultūras namā
14.00 Pasākums bērniem “Reiz sensenos laikos…” Ilzenes bibliotēkā

Skip to content