Citi

2019-11-26 Visu dienu

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde
10.00 Krievu valodas valsts olimpiādes novadu kārta 9.-12.klasēm. Ersnat Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
13.00 Ziemera pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

Skip to content