Citi - Alūksnes novads

Citi

2019-11-28 Šajā dienā

9.00 Būvvaldes sēde
9.00 Mārkalnes pagastu pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Domes sēde Uzvaras ielā 1
10.00 Bioloģijas valsts olimpiādes novadu kārta 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Skip to content