Citi - Alūksnes novads

Citi

2019-12-04 Šajā dienā

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme Uzvaras 1

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Uzvaras 1

12.00 Angļu valodas skolotāju tikšanās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

“Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums PII “Pūcīte” audzēkņiem Jaunalūksnes bibliotēkā

Radošās darbnīcas “Gatavošanās

Skip to content