Citi

2020-01-08 Visu dienu

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde 9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Profesionālās kompetences programma pedagogiem par medijpratību Alūksnes novada vidusskolā

13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

Skip to content