Citi

2020-01-15 Visu dienu

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Pagasta senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā
16.00 Radošā nodarbība – mezglošanas tehnikas pamatu apguve Mālupes Saieta namā

Skip to content