Citi

2020-02-05 Visu dienu

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Annas pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Alūksnes un Apes novadu angļu val. olimpiāde 5. un 8.klasēm Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
11.50 Sveču liešanas pasākums Pededzes pamatskolas 3., 5. klašu skolēniem Pededzes bibliotēkā
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē
13.00 Jauno grāmatu apskats “Jaunākās grāmatas mūsu bibliotēkā” Jaunalūksnes bibliotēkā
16.00 Radošā nodarbība – mezglošanas tehnikas apguve Mālupes Saieta namā

Skip to content