Citi

2020-02-10 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Skip to content