Citi

2020-02-24 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

9.00 Pededzes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

10.00 Novada posma vācu val. olimpiāde 8. klasēm

 

Skip to content