Citi

2020-03-09 Visu dienu

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Alsviķu bibliotēka Strautiņos piedāvā informācijas tehnoloģiju apguves nodarbības senioriem
11.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Dārza 11, lielajā zālē
13.00 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme