Citi

2020-03-10 Visu dienu

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Administratīvās komisijas sēde Dārza 11, lielajā zālē
Tematiska nodarbība ar PII “Pūcīte” bērniem “Vai atpazīsti putnus?” Jaunalūksnes bibliotēkā