Citi

2020-03-11 Visu dienu

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
10.00 Seminārs bibliotēku darbiniekiem “Latvijas Vēstnesis – valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma” Alūksnes pilsētas bibliotēkā
10.00 Pagasta senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā
10.00 Konkurss 5.-8.kl. skolēniem “Matemātika – zinātņu karaliene” Ziemeru pamatskolā
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā
14.00 Jaunannas PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme