Citi

2020-03-19 Visu dienu

9.00 Būvvaldes sēde

10.00 Finanšu komitejas sēde (Dārza 11, lielajā zālē)

10.00 Mājturības skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

14.00 Jaunalūksnes PP un struktūrvienību vadītāju sanāksme