Citi

2020-04-16 08:15 - 08:15

9.00 Būvvaldes sēde

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Skip to content