Citi

2020-04-29 Visu dienu

9.00 Būvvaldes sēde

9.00 Bāriņtiesas sēde

14.00 Zemes lietu komisijas sēde

Skip to content